Havan - Span Arts
17469
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17469,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

SPAN

Celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig
Arts as social change in rural Wales

Ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd a chymunedau gwledig yn greadigol

Archebu

 • Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Llun 4 Rha - Llun 18 Rha
  Span Arts Building, Narberth
  Bydd Cân Sing yn digwydd yn adeilad SPAN, Arberth, am yr amser arferol o 7.00 pm - 9.00 pm
  Lle cyfyngedig - Archebwch drwy ddewis y dyddiad isod.
 •  ❱
  ❰ 

Cymryd rhan yn ein prosiectau

 • Rydym Yn Symud
  2023 - 2024
  Mae We Move yn brosiect dan arweiniad ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc Duon ledled Gorllewin Cymru i ddod ynghyd, cysylltu, ac effeithio'n gadarnhaol ar y byd drwy gamau cymdeithasol.

   

 • SPAN Cyrraedd
  Cefnogi holl waith SPAN yw ein rhaglen wirfoddoli creadigol newydd, SPAN Cyrraedd.
  Medi 2022 - Presennol
  Prosiect gwirfoddoli newydd sy'n cael ei gefnogi gan gronfa wirfoddoli WCVA ac wedi'i strwythuro i gefnogi ymgysylltiad y rhai sydd difreintiedig ar hyn o bryd yn y celfyddydau yn y rhanbarth.

   

 • Unlimited: Gwobrau Partneriaeth ar gyfer Artistiaid Anabl
  Mae SPAN yn cydweithio ag Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.
  Gorffennaf 2022 - 2023
  Rydym wrth ein boddau ein bod yn cydweithio â Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.

   

 • Straeon Cariad at Natur
  Comisiwn celfyddydau amgylcheddol
  Mehefin 2023 - Chwefror 2024
  Gwnaethon wahodd artistiaid ac ymarferwyr creadigol i anfon eu syniadau atom ar gyfer gwaith newydd fel rhan o'n comisiynau Straeon Cariad at Natur.
  Mae angen i bob syniad ymateb mewn rhyw ffordd i'r ysbardun Yr Amgylchedd.

   

 • Cadw Oed Gyda Natur – Yr Ap Deitio Newydd
  Wyt ti'n caru natur?
  Ydych chi'n gael digon o serchiadau pobl?

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwneud a gwylio

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Pererin Wyf
  Is Oilithreach Mé
  I am a pilgrim
  Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân
  Prosiect celfyddydau cyfranogol yw Pererin Wyf / Is oilithreach mé sy’n ceisio cysylltu gyda Chymry a Gwyddelod alltud gan gyfeirio’n benodol at Sir Benfro a Llwch Garmon (Wexford) a phererindod drawsffiniol newydd sydd â’r bwriad o gysylltu’r ddau le. Daw teitl ac ysbrydoliaeth y prosiect o emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynwr toreithiog o Gymru, William Williams, Pantycelyn. Bydd y gân sy’n adnabyddus iawn yng Nghymru ac i’r Cymry alltud hefyd yn gyfarwydd i lawer iawn o bobl eraill ledled y byd gan ei bod yn cael ei chanu’n bennaf ar dôn Amazing Grace. Daeth y prosiect i ben ym mis Mai 2023 gyda digwyddiad ar-lein lle rhannwyd ffilm ddogfen am y prosiect a chân newydd oedd wedi ysgrifennu mewn ymateb i'r prosiect.  Dilynodd y gweithgareddau yma gyda chyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a chafodd eu ffrydio'n fyw ar-lein hefyd. Map Caneuon y ‘Diaspora’

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Gwrandewch Nawr: Baled Radio Cân y Ffordd Euraidd
  A radio ballad, an extended sound piece weaving together oral speech, ambient sound, traditional songs and newly created music and lyrics was created from the rich and deep material recorded.

   

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 •  ❱
  ❰ 

Newyddion

 • We Move
  Mae prosiect We Move yn bartneriaeth rhwng Grŵp Cymdeithasol Llwy Gariad a SPAN Arts gyda chefnogaeth o Gronfa We Move y BBC Children in Need.

   

 • Galw allan am Gyfansoddwr/Cerddor.
  SPAN yn chwilio am Gyfansoddwr/Cerddor, gyda phrofiad o ddatblygu cerddoriaeth gyda phobl ifanc i greu trac/cân cerddoriaeth fodern.

   

 • Becoming Nature by Lou Luddington
  Call Out - we a seeking a small number of nature lovers from a broad spectrum of the Pembrokeshire community to participate in our next Love Stories to Nature arts commission.

   

 • Creative Connections Galw am Artisiad
  Mae SPAN yn chwilio am artist, gyda phrofiad o ddatblygu sgiliau creadigol gyda gofalwyr o gwmpas yr ardal leol.

   

 • Cadw Oed Gyda Natur – Yr Ap Deitio Newydd
  Wyt ti'n caru natur?
  Ydych chi'n gael digon o serchiadau pobl?

   

 •  ❱
  ❰