Span Arts
17469
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17469,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

SPAN

Celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig
Arts as social change in rural Wales

Diweddaraf

 • Rhwydwaith y Celfyddydau ac Iechyd
  Rhwydwaith newydd ar gyfer darpariaeth y celfyddydau ac iechyd yn Sir Benfro
  Mae SPAN wedi sefydlu rhwydwaith Celfyddydau ac Iechyd newydd yn Sir Benfro i adeiladu ar y dystiolaeth gynyddol gref sy’n dangos fod gan y celfyddydau rôl hollbwysig wrth drawsnewid cymunedau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysiad ac i wella iechyd a llesiant.

   

 • Rhannu Bydoedd
  gan Kerry Steed
  Cyfres yr haf o weithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ymdopi â galar yn ystod y pandemig.

   

Ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd a chymunedau gwledig yn greadigol

Archebu

 • Cân Y Ffordd Euraidd/ The Song of the Golden Road
  Cân Y Ffordd Euraidd/ The Song of the Golden Road
  Sadwrn 19 Meh - Sadwrn 14 Aws
  Cynhyrchiad cymunedol o faled radio bydd yn rhoi llais i synau, lleferydd a chaneuon trac hynafol: llwybr trwy Ein Cymdogaeth Werin y Preselau. Gweithdai ar agor i bawb.
  Bydd Cân y Ffordd Euraidd yn creu balad radio mewn ymateb i Ein Cymdogaeth Werin o Grymych i Gwm Gwaun. Y Ffordd Euraidd yw’r enw a roddir i lwybr troed hynafol sy’n tramwyo crib saith milltir mynyddoedd y Preselau o Foel Drygarn i Fwlch Gwynt.
 • Cân Sing: SPAN Outdoor Singing Workshops
  Cân Sing: SPAN Outdoor Singing Workshops
  Llun 21 Meh 2021 19:00
  Narberth Rugby Club
 • Lockdown Tales: Making Bread and Babies (BSL Interpreted)
  Lockdown Tales: Making Bread and Babies (BSL Interpreted)
  Iau 24 Meh 2021 19:00
  Online at Home
 • Chwedlau'r Cyfnod Clo: Bara a Babanod (Fersiwn BSL)
  Chwedlau'r Cyfnod Clo: Bara a Babanod (Fersiwn BSL)
  Gwener 25 Meh 2021 19:00
  Online at Home
 • Criw Celf Art Master Classes for Children
  Criw Celf Art Master Classes for Children
  Sadwrn 17 Gor 2021 10:00
  Narberth Rugby Club
 ❱
❰ 

Cymryd rhan yn ein prosiectau

 • Rhwydwaith y Celfyddydau ac Iechyd
  Rhwydwaith newydd ar gyfer darpariaeth y celfyddydau ac iechyd yn Sir Benfro
  Mae SPAN wedi sefydlu rhwydwaith Celfyddydau ac Iechyd newydd yn Sir Benfro i adeiladu ar y dystiolaeth gynyddol gref sy’n dangos fod gan y celfyddydau rôl hollbwysig wrth drawsnewid cymunedau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysiad ac i wella iechyd a llesiant.

   

 • Côr Pellennig
  Prosiect canu a ddatblygwyd mewn ymateb i’r cynnydd mewn unigrwydd hirfaith a dwys ym mhrofiad pobl hŷn yn Sir Benfro

   

 • Rhannu Bydoedd
  gan Kerry Steed
  Cyfres yr haf o weithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ymdopi â galar yn ystod y pandemig.

   

 • Criw Celf
  Dosbarthiadau meistr i blant
  Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?
  Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span. Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfy

   

 • Côr Pawb
  Côr Cymunedol Torfol
  Bum mlynedd yn ôl cafodd Côr Pawb ei greu gan Gelfyddydau Span.

   

 ❱
❰ 

Gwneud a gwylio

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 • Eco Brintio
  Gyda Kate Kekwick
  Dysgwch sut i brintio â sgrin gan ddefnyddio defnyddiau naturiol yn unig gyda’r darlunydd Kate Kekwick. Byddwch yn cynhyrchu print deuliw gan ddefnyddio stensiliau papur a phastau printio naturiol.

   

 • Memortal/Cofio
  Prosiect ymchwil a datblygu cydweithredol wedi’i arwain gan SPAN oedd Memortal/Cofio, yn rhan o Span Digidol – cyfres o brosiectau peilot i  roi ar brawf sut y gellid defnyddio technoleg ddigidol yn greadigol i gynyddu cysylltedd a lleihau unigrwydd ac ynysiad.

   

 • Creu’ch fideo cyfarwyddol eich hun
  Gyda’r artist ac animeiddwraig Gemma Green-Hope
  Ar gyfer chi gyw animeiddwyr i gyd!

   

 • Angenfilod Broc Môr
  Gyda’r cynllunydd a gwneuthurwraig pypedau Di Ford
  Gweithgaredd hwyl a hawdd i’r teulu cyfan ei fwynhau

   

 ❱
❰