Havan - Span Arts
17469
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17469,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

SPAN

Celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig
Arts as social change in rural Wales

Ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd a chymunedau gwledig yn greadigol

Archebu

 • Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Llun 15 Ebr - Llun 15 Gor
  Span Arts (Can Sing)
  Bydd Cân Sing yn digwydd yn adeilad SPAN, Arberth, am yr amser arferol o 7.00 pm - 9.00 pm
  Lle cyfyngedig - Archebwch drwy ddewis y dyddiad isod.
 • Outdoor Shakespeare - The Tempest
  Outdoor Shakespeare - The Tempest
  Gwener 14 Meh 2024 19:00
  Lampeter House, near Narberth
  Gan obeithio am noson heulog, cynhelir cynhyrchiad Shakespeare awyr agored blynyddol poblogaidd SPAN eleni ar ddydd Gwener Mehefin 14eg. Ymunwch â SPAN a'r Festival Players ar gyfer cynhyrchiad bywiog o’r ddrama The Tempest.
  Mae drama olaf a champus Shakespeare yn gasgliad buddugoliaethus o gynllwyn, hud a hiwmor. Mae Prospero, Dug alltud gyda phwerau goruwchnaturiol, yn creu storm fawr sy'n gweld ei elynion yn cael eu llongddryllio ar ei ynys. Mae hud ar led, cynllwynion yn cael eu datgelu, ac mae amrywiaeth liwgar o gymeriadau yn cael yr hyn maen nhw’n ei haeddu.. Adloniant cyfareddol.
 •  ❱
  ❰ 

Cymryd rhan yn ein prosiectau

 • Straeon Cariad at Natur
  Comisiwn celfyddydau amgylcheddol
  2024 - 2025
  Gwnaethon wahodd artistiaid ac ymarferwyr creadigol i anfon eu syniadau atom ar gyfer gwaith newydd fel rhan o'n comisiynau Straeon Cariad at Natur.
  Mae angen i bob syniad ymateb mewn rhyw ffordd i'r ysbardun Yr Amgylchedd.

   

 • Rydym Yn Symud
  2023 - 2024
  Mae We Move yn brosiect dan arweiniad ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc Duon ledled Gorllewin Cymru i ddod ynghyd, cysylltu, ac effeithio'n gadarnhaol ar y byd drwy gamau cymdeithasol.

   

 • SPAN Cyrraedd
  Cefnogi holl waith SPAN yw ein rhaglen wirfoddoli creadigol newydd, SPAN Cyrraedd.
  Medi 2022 - Presennol
  Prosiect gwirfoddoli newydd sy'n cael ei gefnogi gan gronfa wirfoddoli WCVA ac wedi'i strwythuro i gefnogi ymgysylltiad y rhai sydd difreintiedig ar hyn o bryd yn y celfyddydau yn y rhanbarth.

   

 • Unlimited: Gwobrau Partneriaeth ar gyfer Artistiaid Anabl
  Mae SPAN yn cydweithio ag Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.
  Gorffennaf 2022 - 2023
  Rydym wrth ein boddau ein bod yn cydweithio â Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.

   

 • Cadw Oed Gyda Natur – Yr Ap Deitio Newydd
  Wyt ti'n caru natur?
  Ydych chi'n gael digon o serchiadau pobl?

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwneud a gwylio

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Pererin Wyf
  Is Oilithreach Mé
  I am a pilgrim
  Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân
  Prosiect celfyddydau cyfranogol yw Pererin Wyf / Is oilithreach mé sy’n ceisio cysylltu gyda Chymry a Gwyddelod alltud gan gyfeirio’n benodol at Sir Benfro a Llwch Garmon (Wexford) a phererindod drawsffiniol newydd sydd â’r bwriad o gysylltu’r ddau le. Daw teitl ac ysbrydoliaeth y prosiect o emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynwr toreithiog o Gymru, William Williams, Pantycelyn. Bydd y gân sy’n adnabyddus iawn yng Nghymru ac i’r Cymry alltud hefyd yn gyfarwydd i lawer iawn o bobl eraill ledled y byd gan ei bod yn cael ei chanu’n bennaf ar dôn Amazing Grace. Daeth y prosiect i ben ym mis Mai 2023 gyda digwyddiad ar-lein lle rhannwyd ffilm ddogfen am y prosiect a chân newydd oedd wedi ysgrifennu mewn ymateb i'r prosiect.  Dilynodd y gweithgareddau yma gyda chyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a chafodd eu ffrydio'n fyw ar-lein hefyd. Map Caneuon y ‘Diaspora’

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Gwrandewch Nawr: Baled Radio Cân y Ffordd Euraidd
  A radio ballad, an extended sound piece weaving together oral speech, ambient sound, traditional songs and newly created music and lyrics was created from the rich and deep material recorded.

   

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 •  ❱
  ❰ 

Newyddion

 • Ymunwch â’n tîm! Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol
  Rydym yn chwilio am berson angerddol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm deinamig yma yn SPAN.

   

 • Celfyddydau SPAN i gynnal Gorymdaith Llusernau Hwlffordd 2024
  Mae Celfyddydau SPAN yn gyffrous o gyhoeddi bod yr hynod boblogaidd Gorymdaith Llusernau Hwlffordd yn dychwelyd yn 2024. Gyda chefnogaeth Llywodraeth y DU ac wedi ei gyrru gan gyllid y Gronfa Ffyniant Bro, bydd Gorymdaith y Llusernau ym mis Tachwedd yn dod â'r gymuned ynghyd i ddathlu Hwlffordd a Sir Benfro. Dros y misoedd nesaf bydd Celfyddydau SPAN yn galw ar bobl greadigol i gyflwyno eu syniadau ar gyfer yr Orymdaith a'r pypedau enfawr a fydd yn ganolbwynt i'r ŵyl. Yna bydd rhestr fer y syniadau hyn yn mynd i bleidlais gyhoeddus, lle mae'r gymuned yn cael dewis gŵyl eu breuddwydion. "Nod SPAN yw bod dan arweiniad artistiaid a chanolbwyntio ar y gymuned. Bydd y bleidlais gyhoeddus yn rhoi'r pŵer i'r gymuned lunio eu gorymdaith eu hunain". Bethan Touhig Gamble, Cyfarwyddwr Celfyddydau SPAN. Bydd gweithdai cyhoeddus am ddim i greu llusernau yn y cyfnod cyn yr orymdaith a llawer o gyfleoedd i bobl gymryd rhan. Am ragor o wybodaeth, dilynwch Gelfyddydau SPAN Arts ar

   

 • Creative Connections
  Creative Connections, Cysylltu gofalwyr o bob oed.

   

 • Galw allan am sgriptwyr!
  Mae Celfyddydau SPAN yn chwilio am ddarn newydd ar gyfer Theatr Soffa, ein cwmni theatr cymunedol ar-lein.

   

 • Galw allan am berfformwyr!
  Ydych chi'n hoff o theatr a hoffai roi cynnig ar berfformio? Neu a hoffech ddarllen trwy sgriptiau a'n helpu i benderfynu ar ein perfformiad nesaf?

   

 •  ❱
  ❰