Havan - Span Arts
17469
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17469,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

SPAN

Celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig
Arts as social change in rural Wales

Ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd a chymunedau gwledig yn greadigol

Archebu

 • Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Llun 20 Mai - Llun 15 Gor
  Span Arts (Can Sing)
  Bydd Cân Sing yn digwydd yn adeilad SPAN, Arberth, am yr amser arferol o 7.00 pm - 9.00 pm
  Lle cyfyngedig - Archebwch drwy ddewis y dyddiad isod.
 • Outdoor Shakespeare - The Tempest
  Outdoor Shakespeare - The Tempest
  Gwener 14 Meh 2024 19:00
  Lampeter House, near Narberth
  Gan obeithio am noson heulog, cynhelir cynhyrchiad Shakespeare awyr agored blynyddol poblogaidd SPAN eleni ar ddydd Gwener Mehefin 14eg. Ymunwch â SPAN a'r Festival Players ar gyfer cynhyrchiad bywiog o’r ddrama The Tempest.
  Mae drama olaf a champus Shakespeare yn gasgliad buddugoliaethus o gynllwyn, hud a hiwmor. Mae Prospero, Dug alltud gyda phwerau goruwchnaturiol, yn creu storm fawr sy'n gweld ei elynion yn cael eu llongddryllio ar ei ynys. Mae hud ar led, cynllwynion yn cael eu datgelu, ac mae amrywiaeth liwgar o gymeriadau yn cael yr hyn maen nhw’n ei haeddu.. Adloniant cyfareddol.
 • BAMBOO by NoFit State
  BAMBOO by NoFit State
  Sadwrn 10 Aws - Sadwrn 10 Aws
  Colby Woodland Gardens
 •  ❱
  ❰ 

Cymryd rhan yn ein prosiectau

 • Straeon Cariad at Natur
  Comisiwn celfyddydau amgylcheddol
  2024 - 2025
  Gwnaethon wahodd artistiaid ac ymarferwyr creadigol i anfon eu syniadau atom ar gyfer gwaith newydd fel rhan o'n comisiynau Straeon Cariad at Natur.
  Mae angen i bob syniad ymateb mewn rhyw ffordd i'r ysbardun Yr Amgylchedd.

   

 • Rydym Yn Symud
  2023 - 2024
  Mae We Move yn brosiect dan arweiniad ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc Duon ledled Gorllewin Cymru i ddod ynghyd, cysylltu, ac effeithio'n gadarnhaol ar y byd drwy gamau cymdeithasol.

   

 • SPAN Cyrraedd
  Cefnogi holl waith SPAN yw ein rhaglen wirfoddoli creadigol newydd, SPAN Cyrraedd.
  Medi 2022 - Presennol
  Prosiect gwirfoddoli newydd sy'n cael ei gefnogi gan gronfa wirfoddoli WCVA ac wedi'i strwythuro i gefnogi ymgysylltiad y rhai sydd difreintiedig ar hyn o bryd yn y celfyddydau yn y rhanbarth.

   

 • Unlimited: Gwobrau Partneriaeth ar gyfer Artistiaid Anabl
  Mae SPAN yn cydweithio ag Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.
  Gorffennaf 2022 - 2023
  Rydym wrth ein boddau ein bod yn cydweithio â Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.

   

 • Cadw Oed Gyda Natur – Yr Ap Deitio Newydd
  Wyt ti'n caru natur?
  Ydych chi'n gael digon o serchiadau pobl?

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwneud a gwylio

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Pererin Wyf
  Is Oilithreach Mé
  I am a pilgrim
  Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân
  Prosiect celfyddydau cyfranogol yw Pererin Wyf / Is oilithreach mé sy’n ceisio cysylltu gyda Chymry a Gwyddelod alltud gan gyfeirio’n benodol at Sir Benfro a Llwch Garmon (Wexford) a phererindod drawsffiniol newydd sydd â’r bwriad o gysylltu’r ddau le. Daw teitl ac ysbrydoliaeth y prosiect o emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynwr toreithiog o Gymru, William Williams, Pantycelyn. Bydd y gân sy’n adnabyddus iawn yng Nghymru ac i’r Cymry alltud hefyd yn gyfarwydd i lawer iawn o bobl eraill ledled y byd gan ei bod yn cael ei chanu’n bennaf ar dôn Amazing Grace. Daeth y prosiect i ben ym mis Mai 2023 gyda digwyddiad ar-lein lle rhannwyd ffilm ddogfen am y prosiect a chân newydd oedd wedi ysgrifennu mewn ymateb i'r prosiect.  Dilynodd y gweithgareddau yma gyda chyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a chafodd eu ffrydio'n fyw ar-lein hefyd. Map Caneuon y ‘Diaspora’

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Gwrandewch Nawr: Baled Radio Cân y Ffordd Euraidd
  A radio ballad, an extended sound piece weaving together oral speech, ambient sound, traditional songs and newly created music and lyrics was created from the rich and deep material recorded.

   

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 •  ❱
  ❰ 

Newyddion

 • Dathliad Chwilfrydedd Creadigol
  Dathlu casgliad o leisiau creadigol o gymunedau gwledig Gogledd Sir Benfro yn benllanw prosiect eithriadol.
  Mae'r Dathliad Chwilfrydedd Creadigol yn amlygu casgliad o’r gwaith a wnaed fel rhan o'r gweithdai Chwilfrydedd Creadigol diweddar. Roedd y prosiect arloesol hwn gan gelfyddydau SPAN a’u partneriaid, Gofal Preseli  a PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro), yn arfer grym creadigrwydd trwy weithdai dan arweiniad artistiaid i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau a brofir gan gymunedau gwledig a Chymraeg Gogledd Sir Benfro gan gynnwys Gofalwyr, Pobl Ifanc a'r rhai dros 50 oed. Gan ddefnyddio'r celfyddydau fel cyfrwng i gefnogi chwilfrydedd cymunedol creadigol, roedd y gweithdai hyn yn cynnig llwyfan hygyrch i rannu yn yr hyn sydd ar goll yn eu bywydau a pha newidiadau sydd angen eu gwneud. Bydd yr arddangosfa hon yn arddangos y gwaith Tecstilau a Gwaith Celf Ddigidol a Gweledol hardd a ddatblygwyd drwy'r gweithdai hyn ac yn dathlu adrodd creadigol y cymunedau sydd wedi'u cynnwys yn y gwaith.Roedd ein sesiynau Celfyddydau Gweledol i Ofalwyr dan arweiniad yr artistiaid

   

 • BAMBOO
  NoFitState brings you an environmental circus masterpiece.
  NoFit State is the UK’s leading large-scale contemporary circus company. We produce Big Top and outdoor productions which tour the UK and internationally. We deliver a significant sector development programme with demonstrable impact and reach. Through our creative community programme, we engage with and inspire people of all ages from some of the most deprived and marginalised communities in the UK. We celebrate the true creativity that lies at the heart of every community and ensure a space for every voice to be heard.
  The artists arrive at an empty stage, bringing bundles of bamboo. They build towering sculptures which morph, transform and become an improbable, delicate circus playground that seems to defy the laws of physics. Inhabited by world-class circus artists and acrobats, the structures bend, and flex, adding to the tension, drama, and sense of jeopardy that lies at the heart of great circus. A meaningful, joyful

   

 • Fideo Cerddoriaeth Letterston – Prosiect Ieuenctid
  Letterston Youth Centre, Creating a Song together with River Matthews
  Cyflwyno'r cydweithrediad cerddorol diweddaraf gan Brosiect Cerddoriaeth Ieuenctid Letterston! Ymunwch â ni ar daith gyfareddol wrth i ni ddatgelu ein trac mwyaf newydd, wedi'i grefftio mewn cytgord ag Afon Matthews dalentog (sef Matthew Jones).

   

 • Galwad Creadigol Allan Pobl Cwiar
  Mae SPAN Arts yn gweithio gyda'r darlledwr a'r awdur Queer, Damian Kerlin, i guradu digwyddiad ar 29 Mehefin yng Ngorllewin Cymru sy'n archwilio Hunaniaeth, Ffasiwn a Queerness.
  Galwad Creadigol Allan Pobl Cwiar  Rydym yn chwilio am Queer Creatives sydd â chysylltiad â Gorllewin Cymru i fod yn rhan o'r digwyddiad, o helpu i hwyluso gweithdy rhyngweithiol gyda phobl greadigol eraill, i fod yn rhan o sgwrs banel greadigol neu DJ parti dawns. I ddarganfod sut i gymryd rhan anfonwch e-bost info@span-arts.org.uk a dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi'ch hun. Beth yw eich stori a beth hoffech chi ei gyfrannu at y sgwrs am ffasiwn hunaniaeth a Queerness? Mae SPAN Arts yn sefydliad dan arweiniad Queer ac rydym yn croesawu Queerness yn ei holl ffurfiau.  Rydym yn chwilio am gydweithwyr gyda chefndiroedd, rhywiau, hiliau ac oedrannau gwahanol i fod yn rhan o'r digwyddiad. Ar agor i unrhyw un 18+

   

 • Love Stories to Nature – Date Nature Film
  Letterston Youth Centre, Creating a Song together with River Matthews
  Introducing the latest musical collaboration from the Letterston Youth Music Project! Join us on an enchanting journey as we unveil our newest track, crafted in harmony with the talented River Matthews (aka Matthew Jones).

  In this captivating piece, young minds from the Letterston Youth Centre join forces with SPAN Arts to co-create a poignant musical expression, delving into their unique thoughts and emotions. Together, we've woven a tapestry of sound that speaks volumes about the power of creativity and collaboration. Join us in celebrating the beauty of youth expression and the magic of musical unity.

   

 •  ❱
  ❰