Span Arts
17469
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17469,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

SPAN

Celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig
Arts as social change in rural Wales

Ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd a chymunedau gwledig yn greadigol

Diweddaraf

 • Rydym yn hurio!
  We are seeking to recruit an enthusiastic, hardworking, and creative person to join our team.

   

 • Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road
  Y daith hyd yn hyn…
  Yr haf yma rydym wedi bod yn cyflawni Cân y Ffordd Euraidd mewn partneriaeth gyda Rowan O’Neill a PLANED fel rhan o’r prosiect Ein Cymdogaeth Werin Preseli. Bydd Cân y Ffordd Euraidd yn creu baled radio mewn ymateb i Ein Cymdogaeth Werin o Grymych i Gwm Gwaun. Y Ffordd Euraidd yw’r enw a roddir i lwybr troed hynafol sy’n tramwyo crib saith milltir mynyddoedd y Preselau o Foel Drygarn i Fwlch Gwynt. Mae’r prosiect wedi cymryd ffurf cyfres o weithdai a theithiau cerdded o’r cymunedau sydd yn byw wrth droed y Preselau gan gloi gyda thaith gerdded gymunedol ar hyd y Ffordd. Euraidd ei hun ar Ddydd Mawrth 31ain Awst yng nghwmni Ewan Rees o VIP Wales.Cyfranogwyr prosiect Cân y Ffordd Euraidd ar gopa Foel Cwm Cerwyn mynydd ucha’r Preselau gyda Swyddog Datblygu Cymuned Ein Cymdogaeth Werin Preseli, Sophie Jenkins Mae’r gweithdai wedi bod yn gyfle i ddod i adnabod y lle o wahanol bersbectifau, gan gynnwys cyflwyniadau gan arbenig

   

 • Y Tangnefeddwyr
  Ar Ddydd Sul Hydref 3ydd gwahoddir cantorion i ymuno a chôr unnos (Scratch Choir) arbennig er mwyn canu a recordio fersiwn o’r gân Y Tangnefeddwyr

   

Archebu

 • Rhannu Bydoedd
  gan Kerry Steed
  14 Gorffenaf 2021, wythnosol
  Cyfres yr haf o weithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ymdopi â galar yn ystod y pandemig.

   

 • A Song for the Land. Journeying into the Pembrokeshire Landscape with Rebecca Taunton
  A Song for the Land. Journeying into the Pembrokeshire Landscape with Rebecca Taunton
  Mawrth 28 Med 2021 11:00
  Haroldston Chins Car Park, near Druidstone
  Cân i’r Tir.Ymdeithio i Dirwedd Sir Benfro gyda Rebecca Taunton
  Rhan o’n prosiect Straeon Cariad at Natur
 • A Story-and-Song Swop – Live, open mic event with Deb Winter
  A Story-and-Song Swop – Live, open mic event with Deb Winter
  Mercher 29 Med 2021 17:00
  Trehale Farm
  Cyfnewid Stori-a-Chân – Noson meic agored gyda Deb Winter
  Rhan o’n prosiect Straeon Cariad at Natur
 • Online - A Story-and-Song Swop with Deb Winter
  Online - A Story-and-Song Swop with Deb Winter
  Iau 30 Med 2021 19:30
  Online at Home
  Ar-lein - Cyfnewid Stori-a-Chân – gyda Deb Winter
  Rhan o’n prosiect Straeon Cariad at Natur
 • Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Cân Sing Span Arts Singing Workshops
  Llun 4 Hyd 2021 19:00
  Span Arts
 •  ❱
  ❰ 

Cymryd rhan yn ein prosiectau

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Mehefin 2020 - Presennol
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Rhannu Bydoedd
  gan Kerry Steed
  14 Gorffenaf 2021, wythnosol
  Cyfres yr haf o weithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ymdopi â galar yn ystod y pandemig.

   

 • Côr Pellennig
  Rhagfyr 2017 - Mai 2018
  Prosiect canu a ddatblygwyd mewn ymateb i’r cynnydd mewn unigrwydd hirfaith a dwys ym mhrofiad pobl hŷn yn Sir Benfro

   

 • Rhwydwaith y Celfyddydau ac Iechyd
  Rhwydwaith newydd ar gyfer darpariaeth y celfyddydau ac iechyd yn Sir Benfro
  2021
  Mae SPAN wedi sefydlu rhwydwaith Celfyddydau ac Iechyd newydd yn Sir Benfro i adeiladu ar y dystiolaeth gynyddol gref sy’n dangos fod gan y celfyddydau rôl hollbwysig wrth drawsnewid cymunedau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysiad ac i wella iechyd a llesiant.

   

 • Criw Celf
  Dosbarthiadau meistr i blant
  Gorffennaf 2021
  Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?
  Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span. Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfy

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwneud a gwylio

 • Eco Brintio
  Gyda Kate Kekwick
  Dysgwch sut i brintio â sgrin gan ddefnyddio defnyddiau naturiol yn unig gyda’r darlunydd Kate Kekwick. Byddwch yn cynhyrchu print deuliw gan ddefnyddio stensiliau papur a phastau printio naturiol.

   

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 • Memortal/Cofio
  Prosiect ymchwil a datblygu cydweithredol wedi’i arwain gan SPAN oedd Memortal/Cofio, yn rhan o Span Digidol – cyfres o brosiectau peilot i  roi ar brawf sut y gellid defnyddio technoleg ddigidol yn greadigol i gynyddu cysylltedd a lleihau unigrwydd ac ynysiad.

   

 • Creu’ch fideo cyfarwyddol eich hun
  Gyda’r artist ac animeiddwraig Gemma Green-Hope
  Ar gyfer chi gyw animeiddwyr i gyd!

   

 • Angenfilod Broc Môr
  Gyda’r cynllunydd a gwneuthurwraig pypedau Di Ford
  Gweithgaredd hwyl a hawdd i’r teulu cyfan ei fwynhau

   

 •  ❱
  ❰