Anna Sherratt - Span Arts
23403
post-template-default,single,single-post,postid-23403,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Anna Sherratt

Mae Anna yn awdur, cynhyrchydd, cyfarwyddwr, dylunydd sain a hwylusydd sy’n byw yn Aberystwyth. Mae wedi bod yn gweithio o bell gyda SPAN ers 2020 pan gymerodd rôl rhaglennydd ar gyfer eu rhaglen ddigidol gyfan gyntaf erioed fel rhan o brosiect “Celfyddydau o Bell” a ariennir gan Gyngor y Celfyddydau, ac ers hynny mae wedi parhau i gydweithio ar brosiectau amrywiol gan gynnwys prosiect arloesol “Theatr Soffa” fel cyfarwyddwr cymunedol.