Rhannwch eich Stori mewn Drama Newydd Cyffrous! Farmers, Townies & Grocles - Span Arts
26088
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26088,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7,vc_responsive

Rhannwch eich Stori mewn Drama Newydd Cyffrous! Farmers, Townies & Grocles

Ydych chi’n barod i roi eich llais ar flaen y llwyfan theatrig? Mae’r awdur llwyddiannus Ceri Ashe yn ymgymryd â thaith cyffrous i gipio hanfod Sir Benfro trwy ddrama newydd gyffrous. Yn cael ei enwi ‘FARMERS TOWNIES AND GROCLES,’ mae’r ddrama hon yn anelu i ddadweud gwir dafodau’r gymuned wledig hon.

Os ydych chi’n angerddol am Sir Benfro ac am gyfrannu at brofiad adrodd stori unigryw, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer gweithdy adrodd straeon cyffrous. Dan arweiniad y talentog Ceri Ashe, mae’r gweithdy hwn yn addo bod yn rhyngweithiol ac yn fwynhau. Trwy gyfres o ymarferion rhyngweithiol, bydd gennych gyfle i rannu eich profiadau personol o fod yn breswylydd o’r sir godidog hwn.

Gallai’r storïau a gasglir yn ystod y gweithdai hyn hyd yn oed ddod yn rhan annatod o gynhyrchiad theatrig hudol sydd wedi’i drefnu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Dychmygwch weld eich profiadau’n dod yn fyw ar y llwyfan, yn cyd-fynd â thrigolion eraill Sir Benfro ac â chynulleidfaoedd hefyd.

Ydych chi’n barod i fod yn rhan o’r daith gyffrous hon? I sicrhau eich lle yn y gweithdy, anfonwch e-bost ato ni ar info@poptypingproductions.co.uk. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i ddathlu harddwch ac unigrywiaeth Sir Benfro drwy fyd hudol y theatr. Gallai eich stori ddod yn linyn annatod yn y halen naratif o ‘FARMERS TOWNIES AND GROCLES.’

Paratowch i fod yn seren ar y llwyfan a gadewch i’ch stori gainc!