Celfyddydau Span yn croesawu eu Cyfarwyddwr newydd! - Span Arts
22751
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-22751,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Celfyddydau Span yn croesawu eu Cyfarwyddwr newydd!

Mae’r staff a’r Bwrdd yn gyffrous iawn i groesawu Bethan Touhig Gamble fel Cyfarwyddwr newydd Celfyddydau Span!

Mae’n bleser gan Span gyhoeddi penodiad eu Cyfarwyddwr Newydd, Bethan Touhig Gamble.  Gyda recriwtio Bethan mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi gwneud y penderfyniad strategol i’r rôl ddod yn swydd llawn amser. Bydd y capasiti ychwanegol a’r persbectif newydd yn hollbwysig i gefnogi Span i gyrraedd eu gweledigaeth o’r Celfyddydau ar gyfer newid cymdeithasol yng Ngorllewin Cymru.

Daeth Bethan ar draws Celfyddydau Span am y tro cyntaf pan oedden nhw’n partneru NoFit State i ddod â’r sioe deithiol fawr BIANCO i Orllewin Cymru am y tro cyntaf.

Gyda chefndir mewn adfywio cymunedol a chelfyddydau cymunedol, mae Bethan yn ymuno â Chelfyddydau Span ar ôl bron degawd fel Pennaeth Datblygu gyda NoFit State Circus. Ochr yn ochr â’i gwaith yno, mae Bethan wedi darlithio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn ogystal â gweithio fel ymgynghorydd codi arian gydag ystod eang o elusennau celfyddydol a gwirfoddol ledled Cymru.

“Ar ran Bwrdd Cyfarwyddwyr Celfyddydau Span mae’n bleser gennyf groesawu Bethan Touhig-Gamble i swydd y Cyfarwyddwr. Ar ôl i Kathryn Lambert, ein cyfarwyddwr blaenorol, helpu i leoli Span fel sefydliad celfyddydau cymunedol arloesol, hyblyg a chreadigol, rydym yn sicr iawn yn ein barn mai Beth yw’r person cywir i arwain Span ymlaen a datblygu ymhellach ein cenhadaeth o’r Celfyddydau fel Newid Cymdeithasol. Mae sgiliau Beth wrth godi arian, adfywio cymunedol a datblygu busnes, ei gwybodaeth fanwl am sector y celfyddydau yng Nghymru a’r blynyddoedd lawer y mae wedi’u treulio fel rhan o Dîm Gweithredol NoFit State yng Nghaerdydd, yn ei rhoi mewn sefyllfa ardderchog i ymestyn a thyfu ein gwaith gan sicrhau mynediad at brofiadau celfyddydol o ansawdd uchel a’u cyd-greu ar gyfer cymunedau ac unigolion gorllewin Cymru.

Bydd Beth a gweddill ein tîm bach o staff yn allweddol i gyflawni ein nodau o leihau ynysiad, unigrwydd ac amddifadedd, a chynyddu iechyd a lles pobl Sir Benfro a thu hwnt.” 

Cathy Davies

 “Rwy’n teimlo’n gyffrous i fod yn  ymuno â Chelfyddydau Span ar yr adeg dyngedfennol hon. Mae eu hymrwymiad i’w gwirfoddolwyr ac artistiaid lleol, a’u cenhadaeth i ddemocrateiddio’r celfyddydau ar gyfer eu cymuned wledig yn fy ysbrydoli. Byddaf yn gweithio gyda’n partneriaid, ein cyllidwyr, a’n cefnogwyr i helpu Celfyddydau Span i gyflawni newid gwirioneddol effeithiol ar gyfer pobl Gorllewin Cymru”.

Bethan Touhig Gamble

Gallwch gysylltu â Bethan trwy ebost ar director@span-arts.org.uk