Catherine Davies - Span Arts
21753
post-template-default,single,single-post,postid-21753,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Catherine Davies

Ymddiriedolwr SPAN ers 2014 pan ymddeolodd fel Prif Weithredwr Hafan Cymru, elusen genedlaethol Cymru sy’n cefnogi pobl sy’n profi cam-drin domestig, ar ôl 35 mlynedd o weithio ym maes digartrefedd a cham-drin domestig. Mae ganddo brofiad helaeth o reoli ar lefel uwch, o ran pobl ac adnoddau, a sgiliau da mewn rheoli strategol, rhwydweithio, codi cyllid, ymdrin â llywodraeth leol a chenedlaethol, a rheolaeth ariannol. Cyfarwyddwr Fron Farm Retreat, Cadeirydd Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin, ac Y Cadeirydd o gymdeithas budd cymunedol sy’n gobeithio prynu tafarn leol ac yrru canolfan gymunedol.