Côr Pawb - Span Arts
21566
post-template-default,single,single-post,postid-21566,single-format-video,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Côr Pawb

Bum mlynedd yn ôl cafodd Côr Pawb ei greu gan Gelfyddydau Span. Côr Cymunedol torfol yw hwn gyda 70-100 o leisiau’n cynnwys cantorion 6-96 oed wedi’u tynnu o’r corau cymunedol lleol One Voice (Hwlffordd), Singing Village (Llandudoch), Côr Trefdraeth, Côr Llangrannog, Sweet Harmony (Caerfyrddin), Cân Sing (Arberth), Corau Gofalgar (Cartrefi Gofal), Côr Pellennig a phump o arweinyddion corau cymunedol: Molara, Maya Waldman, Catriona Fothergill, Henry Sears a Clara Clay

Dros y blynyddoedd, pan mae ariannu wedi caniatáu, mae cantorion wedi cwrdd yn achlysurol i gymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau, a diwrnodau cofiadwy o ganu, wedi eu cynnal fel arfer yn Neuadd y Frenhines yn Arberth.

Mae’r bobl sy’n rhan o Gôr Pawb wedi creu rhyw fath o ymdeimlad teuluol. Maent yn rhannu diddordeb mewn canu ac yn gwerthfawrogi’r budd i’w llesiant sy’n ganlyniad i ganu – yr hyn oll yr hoffent rannu gydag eraill.

Medd Molara, arweinydd côr lleol: “The health benefits of singing as an individual are clear, coming together to sing with others is a wellbeing, confidence and energy boost. The bigger and more diverse the group, the bigger the sound, the bigger the boost. Those who are less confident are carried and supported by the more experienced chorists, and the atmosphere is always joyful and inspiring.”

Ochr yn ochr â Chôr Pawb mae Celfyddydau Span yn cynnal amrywiaeth o brosiectau canu eraill gyda’r adborth eu bod yn  ‘newid bywydau’, ‘yn bwysig’ ac yn ‘bositif’. Mae Span hefyd yn cyflwyno gŵyl ganu o’r enw Gŵyl Llais A Cappella Arberth. Mae Span yn manteisio ar y budd cydnabyddedig i lesiant ac iechyd sy’n perthyn i ganu wrth fynd i’r afael ag ynysiad cymdeithasol a gwledig, a chyfoethogi ysbryd cymdeithasol trwy’r gân.