Côr Pawb - Span Arts
21566
post-template-default,single,single-post,postid-21566,single-format-video,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Côr Pawb

Yn 2015, creodd SPAN Côr Pawb, côr cymunedol enfawr sy’n cynnwys canwyr o bob oedran o’r gymuned leol.

Mae Côr Pawb yn cynrychioli “Côr Pawb” ac yn anelu at fod yn dathliad cymunedol, hygyrch, teg, ac yn rhoi bywyd. Mae pobl o bob oedran ac galluoedd o bob rhan o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, a Cheredigion yn ymarfer ac yna’n dod ynghyd i greu rhywbeth sy’n fwy na chyfanswm ei rannau. Mae’r côr enfawr yn datganiad o undod sy’n rhannu ei lawenydd drwy berfformio mewn digwyddiadau cymunedol a chyngherddau ar draws y flwyddyn.

Medd Molara, arweinydd côr lleol: “The health benefits of singing as an individual are clear, coming together to sing with others is a wellbeing, confidence and energy boost. The bigger and more diverse the group, the bigger the sound, the bigger the boost. Those who are less confident are carried and supported by the more experienced chorists, and the atmosphere is always joyful and inspiring.”

Wedi’i seilio ar egwyddorion cryfder a gwytnwch cymunedol, mae Côr Pawb yn croesawu pob llais, waeth beth yw eich gallu canu, i ddod ynghyd i ddathliad lifftgar o gan.

Diolch i gefnogaeth Sefydliad Teulu Ashley a’r Ymddiriedolaeth Colwinston, mae Côr Pawb yn ôl ac yn gweithio tuag at raglen o gyfleoedd perfformio sy’n canolbwyntio ar y gymuned ac sy’n unigryw.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cafodd y côr enfawr y cyfle i ganu ar brif lwyfan yng Ngŵyl Llais Cappella Arberth ac yn Eglwys Gadeiriol Dewi Sant a Chastell yr Esgob yn St. Davids.

Nid oes raid i chi fod yn aelod o gôr neu wedi canu o’r blaen i ymuno – canwyr profiadol a dechreuwyr, pobl o bob oed, teuluoedd ac unigolion – croesawir pawb.

Yn wahanol i lawer o gôr, mae Côr Pawb am ddim, nid oes rhaid i chi gofrestru ar gyfer pob perfformiad ac nid oes ganddo ymarferion wythnosol. Cynhelir y rhain ar benwythnosau achlysurol cyn perfformiadau, gan gynnig mwy o hyblygrwydd i bobl gymryd rhan.

I ganfod pryd yw ein cymharu nesaf ac i gael eich ychwanegu at y rhestr bost, cysylltwch â Bethan Morgan, Cynhyrchydd Cymunedol SPAN, ar info@span-arts.org.uk neu ffoniwch y tîm ar 01834 869323.

Yn ogystal â Côr Pawb, mae SPAN yn rhedeg ystod o brosiectau canu a cherddoriaeth eraill, gan gynnwys ein grŵp canu i les Cân Sing bob mis ac Ŵyl Lais Cappella Arberth unigryw (NAVF). Mae SPAN yn archwilio manteision iechyd a lles cydnabyddedig o ganu i fynd i’r afael â gwasanaethau cymdeithasol ac unigoliaeth wledig ac i wella ysbryd cymunedol drwy ganu.