Creative Connections Galw am Artisiad - Span Arts
26484
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26484,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Creative Connections Galw am Artisiad

Ydych chi’n hwylusydd gweithdy creadigol profiadol? A oes gennych brofiad o weithio gyda gofalwyr, gofalwyr ifanc, neu’r ddau?

Mae SPAN Arts yn chwilio am hwyluswyr gweithdai celfyddydol sy’n gweithio mewn gwahanol gyfryngau, o gerddoriaeth i wneud printiau, symud i ffotograffiaeth, i gynnal sesiynau fel rhan o’n rhaglen Creative Connections sy’n cynnal sesiynau creadigol ar gyfer gofalwyr yn Arberth, Sir Benfro, rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2024.

Anfonwch lythyr eglurhaol hyd at 1 ochr A4 (400 gair) yn disgrifio eich profiad o’r math hwn o waith ynghyd â chopi o’ch CV i’w info@span-arts.org.uk erbyn 5pm ddydd Gwener 8 Rhagfyr. Neu gallwch anfon recordiad sain neu fideo sydd yn 5 munud sy’n cwmpasu’r wybodaeth, os yw hynny’n fwy hygyrch. Bydd angen i bob ymgeisydd gael gwiriadau DBS cyfredol. Ni’n cysylltu â phob ymgeisydd o benderfyniadau erbyn dydd Llun 18 Rhagfyr.

Cysylltu â ni yn y cyfeiriad e-bost uchod neu ar 01834 869323 gydag unrhyw gwestiynau.