Chwilfrydedd Creadigol- Cyfres o weithdai creadigol newydd a chyffrous! - Span Arts
26659
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26659,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7,vc_responsive

Chwilfrydedd Creadigol- Cyfres o weithdai creadigol newydd a chyffrous!

Rydym yn cynnig y gweithdai canlynol am ddim I bobl Gogledd Sir Benfro:

  • Celf Weledol i ofalwyr 18+
  • Celf Ddigidol i bobl ifanc (11 -17)
  • Tecstilau i bobl hŷn 50

Celf Weledol i ofalwyr 18+

Ydych chi’n gofalu am ffrind neu aelod o’r teulu? Ymunwch â’r artistiaid Di Ford a Fran Evans i ddysgu’r grefft o greu collage mewn amgylchedd hwyliog, gan arbrofi gyda thechnegau collage, lliw a chyfansoddiad. Dewch i fwynhau lluniaeth ysgafn am ddim, sgwrsio, ac archwilio sgiliau newydd ar eich cyflymder eich hun. Does dim angen profiad blaenorol na chyfarpar.

Os oes angen help arnoch gyda chludiant, cysylltwch â ni ar 01834 869323

Galwch heibio ar unrhyw un o’r dyddiadau a’r lleoliadau isod:

Neuadd Goffa Trefdraeth SA42 0TF 10 -1pm

30 Ionawr & 13 Chwefror 10am – 1pm

Canolfan Hermon, SA36 0DT (Yn cynnwys cinio fel rhan o’r fenter Rhannu a Gofalu) 11am – 2pm

6 & 20 Chwefror

5 & 19 Mawrth

Canolfan Llwynihirion Brynberian, SA41 3TY   10am – 1pm

27 Chwefror & 12 Mawrth

Tecstilau i bobl hŷn 50

Profwch sut y gellir cyweirio tecstilau’n greadigol gyda Nia Lewis ac Imogen Mills. Ymunwch â’n sesiynau hamddenol, mwynhewch luniaeth ysgafn am ddim, a rhowch gynnig ar sgiliau newydd ar eich cyflymder eich hun – does dim angen profiad blaenorol na chyfarpar.

Os oes angen help arnoch gyda chludiant, cysylltwch â ni ar 01834 869323

Galwch heibio ar unrhyw un o’r dyddiadau a’r lleoliadau isod:

Yn digwydd ar ddydd Gwener

Yr Hen Ysgol Dinas (Warm Space), SA42 0XB

26 Ionawr 9.30-12.30 pm

2 Chwefror 1 – 4 pm

Caredig , Bro Preseli, Crymych SA41 3SJ

16 Chwefror 9.30-12.30 pm

Neuadd Goffa Trefdraeth, SA42 0TF

23rd Chwefror 1 – 4 pm

Canolfan Llwynihirion Brynberian, SA41 3TY

12 Ebrill 9.30-12.30 pm

19 Ebrill 1 – 4 pm

Neuadd y Pentref Maenclochog, SA66 7JY

26 Ebrill 9.30-12.30 pm

3 Mai 1 – 4 pm

Celf Ddigidol i bobl ifanc

Rhyddhewch eich creadigrwydd! Ymunwch â’r artistiaid Gemma Green-Hope a Hannah Rounding i greu eich animeiddiadau gan ddefnyddio iPads. Gwibiwch i mewn i raglenni arlunio digidol, gallwch greu straeon gweledol, a chael hwyl yn arbrofi. Dewch i fwynhau luniaeth ysgafn am ddim, sgwrsio, a rhoi cynnig ar sgil

Galwch heibio ar unrhyw un o’r dyddiadau a’r lleoliadau isod:

Neuadd Goffa Trefdraeth, SA42 0TF

Dydd Llun 12 Chwefror  10am – 1pm

Crymych Arms, Crymych SA41 3RJ

Dydd Mercher 14  Chwefror 10-1

Dydd Llun 11  Mawrth 5.30-8.30

Clwb Cychod Trefdraeth, SA42 0RP

Dydd Llun 4 Mawrth 5.30-8.30

Dydd Mercher 6  Mawrth 5.30-8.30

Canolfan Hermon, SA36 0DT

Dydd Mercher 13 Mawrth 5.30-8.30

Parc Sglefrio Trefdraeth SA42 0TJ

Dydd Llun 15 Ebrill 5.30-8.30

Yr Hen Ysgol Dinas, SA42 0XB

Dydd Mercher 17 Ebrill 5.30-8.30

Galwch heibio i un o’r gweithdai, neu i archebu lle e-bostiwch info@span-arts.org.uk