Creu a Chysylltu - Span Arts
21572
post-template-default,single,single-post,postid-21572,single-format-video,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Creu a Chysylltu

Mae gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan hollbwysig yng ngwaith Celfyddydau Span erioed, fedrem ni ddim bodoli hebddynt. Mae llawer o’n gwirfoddolwyr naill ai’n byw gyda chyflwr iechyd meddwl (45%+), yn 65 oed neu’n hŷn, neu’n byw ar eu pennau eu hunain, sy’n golygu fod ein tîm o wirfoddolwyr yn perthyn i grŵp bregus wedi’u huno gan ddiddordeb cyffredin yn y celfyddydau yn hytrach na gan ddaearyddiaeth.

Er bod gan Gelfyddydau Span rhaglen wirfoddoli hirsefydlog, rydym wedi bod yn rhedeg Creu a Chysylltu, ein Prosiect Gwirfoddolwyr, wedi’i ariannu gan gronfa Gwella Sir Benfro, ers Ionawr 2019. Cyllid a godwyd gan Dreth Ail Gartrefi Cyngor Sir Penfro yw Gwella Sir Benfro ac mae wedi bod o gymorth i Gelfyddydau Span i ymestyn ein Cynllun Gwirfoddolwyr ar draws y sir ac i gyrraedd ardaloedd newydd sydd wedi eu heffeithio’n arw gan berchenogaeth ail-gartrefi.

Mae Creu a Chysylltu yn creu mwy o gyfleoedd i wirfoddolwyr gymryd rhan yn y celfyddydau trwy brofiadau gwirfoddoli diddorol ac yn helpu pobl i gyfrannu at adfywiad a chyfoethogi bywyd yn ein cymunedau.

“I’d just like to say that I’ve volunteered for a couple of other organisations and that the experience as a volunteer with Span has been by far the best. I feel appreciated, part of a team, and confident in the work Span is doing. Onwards!” – Gwirfoddolwyr Span