Criw Celf - Span Arts
26050
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26050,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Criw Celf

Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos dawn neu ddiddordeb arbennig yn y celfyddydau. Gwnaeth pobl ifanc o Sir Benfro, rhwng 9-11 oed, wneud cais i ddod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous hwn gyda SPAN.

Nawr yn ei drydedd flwyddyn, mae’r rhaglen wedi cynnwys sesiynau wyneb yn wyneb, yn yr awyr agored, gyda chyfranogwyr ac artistiaid lleol. Cafodd cyfranogwyr y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr dan arweiniad artistiaid proffesiynol, gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf.

Mae’n gyfle anhygoel i’r plant fod yn rhan o brosiect creadigol cyffrous lle gwnaethant ffrindiau newydd gyda diddordebau tebyg a dysgu sgiliau newydd.

Dros gyfres o sesiynau, cerddodd y plant allan i natur, canolbwyntiasant ar eu hamgylchedd, cymerasant yr hyn a ddarganfuasant a’i droi’n gerdd. Ymarferon nhw dechnegau lluniadu a gwneud marciau newydd, yn ogystal â chreu deunyddiau cyffrous â gwahanol ddeunyddiau.

Gan ddefnyddio eu cerddi a’u deunyddiau tebygol, creodd eu bydoedd 3D ffantastig eu hunain o fewn blwch.

Ar ddiwedd y prosiect, mae teulu a ffrindiau’r artistiaid ifanc dawnus hyn yn ymgynnull ar gyfer arddangosfa breifat iawn arbennig yn adeilad Celfyddydau SPAN, Arberth.

Agorwyd yr arddangosfa hefyd i’r gymuned leol, a fwynhaodd y sioeau lliwgar a oedd yn cynnwys amrywiaeth eang o dechnegau gan griw Celf.

Cadwch eich llygad am y diweddariadau ar gyfer iteradau dyfodol y prosiect hwn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect hwn fel artist neu yn wirfoddolwr, cysylltwch â info@span-arts.org.uk.

Pypedau sydd mewn Perygl

Cyflwynodd yr Artist Emily Laurens un o 6 Meistr-gyrsiau ar gyfer rhaglen Criw Celf Celfyddydau Span y gwanwyn hon. Dyma’r ffilm hardd sy’n ganlyniad i’r gweithdy.

Cynrychiolodd artistiaid ifanc oed 9-11 yn y rhaglen, ac yn y gweithdy hwn, cafodd nhw eu hannog i ystyried ac ymchwilio i fywyd gwyllt sydd mewn perygl yn y DU. Ar ôl dewis creadur i’w ddod yn fyw, cefnogwyd nhw i greu pypedau cyd-gysylltiedig gan ddefnyddio paent, cardfwrdd adnewyddol, pingodau rhannol, a rhodau bambŵ. Ar ôl ymarfer byr, cafodd eu perfformiadau pypedreuaeth eu ffilmio.

Mae Emily wedi cyd-danfon y perfformiadau hyn i greu sioe naratif droellog sy’n arddangos creu pypedau a sgiliau pypedreuaeth y bobl ifanc.

Mae Criw Celf yn cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda’r nod o gefnogi ac annog pobl ifanc sydd â diddordeb mewn celf a dylunio.

Ffotograffau o Criw Celf 2023