Déa Neile-Hopton - Span Arts
25663
post-template-default,single,single-post,postid-25663,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Déa Neile-Hopton

Déa yw Artist, Gwehyddwr Basgedi ac athro sgiliau syrcas, gyda chefndir mewn celfyddydau, dawns, ac ymarfer corff.

Fel unigolyn Du Prydeinig Neuroddiwyrgedig (awtistig ac Adhd) gyda phlant Neuroddiwyrgedig, mae’n dod â llawer o brofiad bywyd a mewnwelediad i gefnogi SPAN i barhau i ddatblygu ac i fod yn fwy cynhwysol i elfennau lleiafrifol o’n cymuned.

Mae hi’n gweld SPAN fel canolfan gelfyddydol hanfodol bwysig mewn ardal wledig iawn ac yn defnyddio’i safbwynt unigryw ar fywyd fel person aml-leiafrifol i wella’r posibiliadau creadigol ar gyfer pobl fel hi. Pobl, sydd mewn sefydliadau eraill, efallai na fydd ganddynt y cyfle neu’r gallu i siarad am yr hyn y maent ei angen gan y celfyddydau yn eu cymuned.