Di Ford: Hi/Hynt - Span Arts
21760
post-template-default,single,single-post,postid-21760,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Di Ford: Hi/Hynt

Mae Di yn gynllunydd, yn wneuthurwraig ac yn ddarlunydd gan arbenigo mewn cynllunio setiau a gwisgoedd, pypedwaith a darlunio llyfrau plant. Mae ei chred wraidd yn cylchdroi o gwmpas rhoi creadigrwydd ar waith ym mywyd bob dydd ac mae’n dysgu hyn wrth weithio gyda chymunedau, ysgolion a phobl. Mae ei phrosiectau diweddaraf wedi cynnwys gweithio gyda National Theatre Wales a Chynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Grymau: Hi/Hynt