Emily Laurens - Span Arts
26106
post-template-default,single,single-post,postid-26106,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Emily Laurens

Mae Emily Laurens yn artist amlddisgyblaethol sy’n ymgysylltu cymdeithasol, yn seiliedig yng Nghymru. Canolog i’w hymarfer yw cydweithio a gwaith gyda chymunedau. Mae’r rhan fwyaf o’i gwaith yn ymwneud â’r berthynas rhwng argyfwng ecolegol a chyfiawnder cymdeithasol ac mae’n defnyddio metafor i well deall y byd a sut y gellir defnyddio dychymyg radical i ddychmygu dyfodol newydd.

Mae Emily yn gweithio yn y cyffiniau rhwng cyfryngau: gan ddefnyddio theatr weledol, celf fyw, comedï a clown fel perfformiwr/awdur/cyfarwyddwr; pwmpio, y corff a gwisgoedd fel dylunydd/gwneuthurwr/gweithiwr ffilm; ac fel artist cymunedol yn gweithio gydag amrywiaeth o ddisgyblaethau artistig.

Mae Emily yn hwylusowr enghreifftiol ac mae ei gwaith wedi’i wreiddio mewn dulliau ymchwil creuol a diddorol a ethos an-noddol. Mae Emily yn cyd-gyfarwyddo Feral Theatre ac yn un o gyd-sylfaenwyr Diwrnod Cofio ar gyfer Rhywogaethau Coll. Mae hi’n gweithio’n rhan-amser fel Swyddog Chwarae i’r National Trust yn Dinefwr ac mae’n astudio ar raglen Meistr tair blynedd mewn Celf Seicotherapyddol ym Mhrifysgol De Cymru.