Cân Sing: Canu er lles yr enaid - Span Arts
24260
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-24260,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Cân Sing: Canu er lles yr enaid

Grŵp canu deufisol i bob gallu yw Cân Sing, sy’n dathlu manteision dyrchafol canu

 

Mae’r grŵp wedi bod yn cwrdd ers blynyddoedd lawer, gydag ychwanegiadau newydd ar hyd y ffordd. Mae’n berffaith os ydych chi’n edrych i ganu’n rheolaidd mewn amgylchedd di-bwys, neu os ydych chi am ganu bob hyn a hyn. Mae cyflymder yr addysgu yn addas i bawb, heb unrhyw cyfyngiadau amser.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod sesiynau wedi dychwelyd i Arberth, ac yn cael eu cynnal yn Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Arberth, yn rheolaidd am 7.15pm – 9.15pm

Bydd yr ymarferydd lleisiol Molara yn arwain y grŵp drwy ddathliad archwiliol o ganu, gan ganolbwyntio ar gryfhau’r llais, goresgyn rhai o’r rhwystrau corfforol ac emosiynol i ganu’n agored ac yn rhydd, a mwy na dim, mwynhau canu!

Mae’r repertoire yn amrywiol, gyda chaneuon o Georgia, Ghana, Zimbabwe, a Hawaii, ac ychydig o shanties, yn ogystal â caneuon pop.

Mae’r prosiect wedi darparu cefnogaeth a chysylltiad hanfodol ac wedi helpu i wella lles pobl yn y cyfnod anoddaf hwn. Mae aelodau wedi dweud bod y sesiynau yn “ysgogi, cysylltu a chynhesu’r galon … gyda cymysgedd o gynhesrwydd, sgwrs a chân.”

Dyddiad: Pob 1af a 3ydd Dydd Llun y mis, heblaw am Wyliau’r Banc.

Amser: 7.15pm – 9.15pm

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, High St, Arberth SA67 7AP

Tocynnau: Sesiynau £7. Archebwch ar-lein yma neu talwch arian wrth y drws.