Gŵyl Llais A Cappella Arberth - Span Arts
21596
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-21596,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Gŵyl Llais A Cappella Arberth

Yr unig ŵyl o’i math yng Nghymru

Yr unig ŵyl o’r fath yng Nghymru.

Mae Gŵyl Llais A Cappella Arberth (NAVF) yn ddathliad dwyflynyddol o’r llais i godi’r galon. Dyma gyfle gwych i bobl ddod at ei gilydd i fod yn rhan o benwythnos gorfoleddus o ganu ac i brofi amrywiaeth o berfformiadau, gweithdai a mwynhau gwledd odidog o ganu.

Cynhaliwyd y deuddegfed Ŵyl yn Chwefror 2022 ac mae Celfyddydau Span wrthi’n cynllunio’r un nesaf ar gyfer 2023.

Sefydlwyd Gŵyl Llais A Cappella Arberth gyda’r bwriad o ddod ag apêl canu  a cappella at y gynulleidfa ehangaf posibl gyda pherfformiadau hwyl a chyfeillgar, gweithdai ar gyfer pob gallu a digwyddiadau yng ngofal perfformwyr poblogaidd uchel eu clod.

Mae’r Ŵyl yn unigryw gan ei bod yn gwthio ffiniau canu a cappella traddodiadol ac yn caniatáu i gynulleidfaoedd gael profiad o ddiwylliannau ac arddulliau canu gan roi llwyfan i berfformwyr a cappella traddodiadol ac amgen o bedwar ban y byd.

Yn y gorffennol mae hyn wedi cynnwys Durga Ramakrishnan, Ye Vagabonds, Côr Meibion Zulu De Affrica,  The Sons of Pitches, Côrdydd, Camilo Menjura, Seimon Morris, Michael Deason-Barrow, Black Voices, Enkelit, The Swingle Singers, Caryl Parry Jones, Juice & Majiker, The Boxettes, Côr Bwlgaria Llundain, The Perunika Trio, a Lina Leon.

Ochr yn ochr â’r cyngherddau proffesiynol rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd i’r gymuned gymryd rhan mewn rhaglen o weithdai amrywiol. Yn 2016 fe gyflwynon ni brosiect newid i bontio’r cenedlaethau, sef Côr Pawb. Daeth y prosiect canu arbennig yna â 170 o bobl rhwng 7 a 97 oed o ysgolion a chorau lleol at ei gilydd ar gyfer cyngerdd gyda’r nos i lansio’r ŵyl. Yn 2020 daeth Côr Pawb â’r  ŵyl i derfyn gyda’r perfformiad cyntaf o gân wedi’i chyfansoddi’n arbennig i’r ŵyl.

“wonderful welcome and feeling of togetherness”