Ymgolli yn hudoliaeth ein cyngerdd Adfent blynyddol! - Span Arts
26474
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26474,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Ymgolli yn hudoliaeth ein cyngerdd Adfent blynyddol!

Noson Nadoligaidd llawn cân a chysylltiad

Mae tymor yr ŵyl ychydig rownd y gornel, a pha ffordd well o gofleidio ei ysbryd na thrwy ymuno â ni ar gyfer ein Cyngerdd Adfent blynyddol hir-ddisgwyliedig! Rydym yn falch iawn o ddadorchuddio’r lineup anhygoel ar gyfer y digwyddiad eleni, sy’n cynnwys talentau eithriadol y soprano enwog, Jessica Robinson, a Chôr Meibion enwog Hendy-gwyn .

Jessica Robinson: Canwr Anhygoel Soprano

Yn hanu o dirweddau hardd Sir Benfro, mae Jessica Robinson ar fin rhoi gras i’n llwyfan gyda’i llais hudolus. Yn raddedig nodedig o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae gan Jessica yrfa ddisglair, wedi’i haddurno â nifer o wobrau ac anrhydeddau. Mae ei thaith wedi’i hatalnodi gan berfformiadau serol gyda sefydliadau uchel eu parch fel CBSO, gan adael cynulleidfaoedd yn swyno mewn lleoliadau eiconig fel Neuadd Frenhinol Albert a Chanolfan Mileniwm Cymru. Yn nodedig, cafodd yr anrhydedd o berfformio i EUB Tywysog Cymru ym Mhalas mawreddog Buckingham. Mae repertoire amrywiol Jessica a chelfyddyd heb ei ail yn addo swyno’r gynulleidfa a chreu profiad cerddorol bythgofiadwy.

Côr Meibion Hendy-gwyn: Etifeddiaeth o gytgord

Gan ychwanegu at fawredd y noson, bydd Côr Meibion yr Hendy-gwyn yn plethu tapestri cyfoethog o harmonïau, gan gario traddodiad canrif o hyd sy’n dyddio’n ôl i 1895. Wedi’i dynnu o wahanol ranbarthau gan gynnwys Hendy-gwyn, Clunderwen, Llanboidy, Maenclochog, Dinbych-y-pysgod, a Hwlffordd, mae’r côr hwn wedi ysgythru ei enw yn yr annals o ragoriaeth corawl. Mae eu cyfranogiad mewn cystadlaethau, gan gynnwys buddugoliaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn dyst i’w doniau cerddorol a’u hymroddiad.

Noson hudolus yng Nghapel Pisga, Llandysilio

Marciwch eich calendrau ar gyfer noson hudolus yn dathlu hanfod y llais Cymraeg ar ei orau. Ymunwch â ni yng Nghapel hanesyddol Pisga, Llandysilio, ac ymdrochwch yn yr alawon ethereal a fydd yn atseinio o fewn ei waliau sanctaidd. Mae hwn yn addo bod yn ddigwyddiad bythgofiadwy sy’n crynhoi gwir ysbryd tymor yr ŵyl.

Manylion Tocynnau a Gwerthu

Peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan o’r dathliad cerddorol arbennig hwn. Sicrhewch eich seddi nawr trwy ein gwerthiant tocynnau ar-lein, a fydd yn cau am 10am ar ddiwrnod y digwyddiad. Ar ôl hyn, bydd tocynnau ar gael i’w prynu wrth ddrws Capel Pisga gan ddechrau o 4:30 pm. Mae’r prisiau fel a ganlyn: £12 am fynediad llawn, £8 i ffrindiau’r digwyddiad, a £8 am gonsesiynau.

Archebwch yma

Paratowch i gael eich ysgubo i ffwrdd gan y harmonïau hudolus a’r perfformiadau hudolus sy’n eich disgwyl yn ein Cyngerdd Adfent blynyddol. Gadewch i bŵer cerddoriaeth godi eich ysbryd a chynnau cynhesrwydd y tymor gwyliau. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r noson hudolus hon o ddisgleirdeb cerddorol.