Jonathan Chitty - Span Arts
26140
post-template-default,single,single-post,postid-26140,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Jonathan Chitty

Jonathan yw Gweithredwr Cyllid profiadol ac ar hyn o bryd mae’n Brif Swyddog Cyllid a Chyfarwyddwr Gweithredol ym Mhorthladd Aberdaugleddau.

Gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn cyfrifo ac ariannu, mae gan Jonathan hefyd wybodaeth eang am reoli cyffredinol fel gwneud penderfyniadau strategol, negodi, rheoli prosiect, cynllunio adnoddau a chyllid corfforaethol.

Mae Jonathan yn byw yn Ne Sir Benfro gyda’i deulu ifanc ac mae’n frwd dros wella canlyniadau i gymunedau lleol ac am sicrhau bod Sir Benfro yn cartref bywiog, cynhwysol ac yn lle hwyliog i genedlaethau’r dyfodol.