Stuart D. Berry - Span Arts
21724
post-template-default,single,single-post,postid-21724,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Stuart D. Berry

Mae Stuart yn gweithio ar hyn o bryd i elusen datblygu cymunedol seiliedig yn Sir Benfro, PLANED, lle mae’n arwain tîm sy’n gweithio gyda chymunedau ar draws Sir Benfro ar nifer o brosiectau diwylliant, treftadaeth a thwristiaeth.

Cyn hynny, mae gyrfa Stuart wedi canolbwyntio ar y sector treftadaeth, gan weithio ar gyfer gwasanaethau amgueddfeydd yn Sheffield a Gloucester cyn treulio naw mlynedd yn Amgueddfa Glofaol Genedlaethol Lloegr yng Nghaerffili. Mae Stuart hefyd wedi treulio amser fel ymgynghorydd amgueddfeydd llawrydd ac mae wedi gweithio fel Athro Saesneg yn Taiwan. Ar hyn o bryd, mae Stuart yn gwasanaethu fel aelod pwyllgor gwirfoddol i’r Rhwydwaith Dysgu Digidol, rhwydwaith cenedlaethol o weithwyr proffesiynol diwylliannol sy’n defnyddio technoleg ar gyfer ymgysylltu a dysgu cyhoeddus ac mae’n Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Wolfscastle yn ogystal, sydd wedi’i lleoli yng ngogledd Sir Benfro.