Creu, Gwylio a Gwneud - Span Arts
17314
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17314,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Creu, Gwylio a Gwneud

Creu

 • Eco Brintio
  Gyda Kate Kekwick
  Dysgwch sut i brintio â sgrin gan ddefnyddio defnyddiau naturiol yn unig gyda’r darlunydd Kate Kekwick. Byddwch yn cynhyrchu print deuliw gan ddefnyddio stensiliau papur a phastau printio naturiol.

   

 • Creu’ch fideo cyfarwyddol eich hun
  Gyda’r artist ac animeiddwraig Gemma Green-Hope
  Ar gyfer chi gyw animeiddwyr i gyd!

   

 • Angenfilod Broc Môr
  Gyda’r cynllunydd a gwneuthurwraig pypedau Di Ford
  Gweithgaredd hwyl a hawdd i’r teulu cyfan ei fwynhau

   

 • Peintiwch feidr
  gyda Guy Manning
  Guy Manning yn arwain arddangosiad o beintio’r feidr sydd i’w gweld o’i ddrws ffrynt. Myfyrdod hynaws ar gyferbyniad, arlliw a thôn. Cynhaliwyd y gweithdy ar Fai 16eg 2020.

   

 • Creu bocs anrheg
  Gyda’r gwirfoddolwraig Ann Maidment
  Fel rhan o’n Prosiect Caredigrwydd, Dangoswch e. Rhannwch e.

   

 • Tiwtorial pyped aderyn marionét
  Gyda’r cynllunydd a gwneuthurwraig pypedau Di Ford
  Gan ddefnyddio defnyddiau o’r cartref byddwch yn dysgu sut i greu’r cymeriad bach hapus yma a dod yn grëwr pypedau!

   

 • Cynllunio a chreu clytiau gweuedig
  Gyda’r artist tecstilau Nia Lewis
  Dewch i greu clytiau gweuedig unigryw ar gyfer eich prosiectau cwiro neu i uwchgylchu dillad neu decstilau’r cartref.

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwylio

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Mehefin 2020 - Presennol
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Pererin Wyf
  Is Oilithreach Mé
  I am a pilgrim
  Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân
  Prosiect celfyddydau cyfranogol yw Pererin Wyf / Is oilithreach mé sy’n ceisio cysylltu gyda Chymry a Gwyddelod alltud gan gyfeirio’n benodol at Sir Benfro a Llwch Garmon (Wexford) a phererindod drawsffiniol newydd sydd â’r bwriad o gysylltu’r ddau le. Daw teitl ac ysbrydoliaeth y prosiect o emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynwr toreithiog o Gymru, William Williams, Pantycelyn. Bydd y gân sy’n adnabyddus iawn yng Nghymru ac i’r Cymry alltud hefyd yn gyfarwydd i lawer iawn o bobl eraill ledled y byd gan ei bod yn cael ei chanu’n bennaf ar dôn Amazing Grace. Daeth y prosiect i ben ym mis Mai 2023 gyda digwyddiad ar-lein lle rhannwyd ffilm ddogfen am y prosiect a chân newydd oedd wedi ysgrifennu mewn ymateb i'r prosiect.  Dilynodd y gweithgareddau yma gyda chyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a chafodd eu ffrydio'n fyw ar-lein hefyd. Map Caneuon y ‘Diaspora’

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Gwrandewch Nawr: Baled Radio Cân y Ffordd Euraidd
  A radio ballad, an extended sound piece weaving together oral speech, ambient sound, traditional songs and newly created music and lyrics was created from the rich and deep material recorded.

   

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 • Memortal/Cofio
  Prosiect ymchwil a datblygu cydweithredol wedi’i arwain gan SPAN oedd Memortal/Cofio, yn rhan o Span Digidol – cyfres o brosiectau peilot i  roi ar brawf sut y gellid defnyddio technoleg ddigidol yn greadigol i gynyddu cysylltedd a lleihau unigrwydd ac ynysiad.

   

 • Black Voices
  Ffrydiwyd yn fyw ar Hydref 30ain 2020
  Wedi’i ffurfio ym 1987 gan eu Cyfarwyddwr Cerddorol Carol Pemberton MBE, mae Black Voices wedi ennill clod fel pumawd a cappella merched gorau Ewrop.

   

 • Perfformiad byw gartref gyda Lowri Evans
  Fel rhan o’n cyfres ar-lein o gerddoriaeth fyw gartref, Natalie Holmes yn cefnogi Lowri Evans a Lee Mason mewn noson o gerddoriaeth acwstig hyfryd.

   

 • Côr Pawb – Lean on Me
  Côr rhithiol gyda rhai o aelodau o Gôr Pawb a ddaeth at ei gilydd yn ystod Hydref 2020.

   

 • Yn fyw gartref gyda Bardd gyda chefnogaeth gan Eädyth
  Bîtbocs, lwpio byw arloesol, calimba trydan, ffidil gwerin, organ jazz, gîtar y felan a’r gair llafar. Y bît bocsiwr dwyieithog Mr Phormula gyda’r bardd ac awdur geiriau Martin Davies yn arloesi mewn ymdoddiad newydd o gerddoriaeth sy’n archwilio prosesau traddodiadol a modern.

   

 • Noson Gartrefol Nadoligaidd SPAN
  Gwyliwch ein noson Nadoligaidd pan fwron ni olwg yn ôl a dathlu holl weithgareddau Span yn 2020.

   

 • We are not alone
  Ym mis Hydref 2019 teithiodd Clwb Digi Span Digidol i Ysgol Gynradd Aber Llydan i weithio gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar animeiddiad byr i’w ddangos yn ystod Parêd Llusernau Hwlffordd, ‘Dros y Lleuad’.

   

 • Straeon Affricanaidd
   Cynhaliodd Molara, y gantores ac ymarferydd y celfyddydau, y chwedleuwr Phil Okwedy a’r bardd Eric Ngalle Charles, gyfres o weithdai dros alwadau fideo yn archwilio cysylltiadau Cymru â chyfandir Affrica.

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwneud

 • Straeon Cariad at Natur
  Comisiwn celfyddydau amgylcheddol
  2024 - 2025
  Gwnaethon wahodd artistiaid ac ymarferwyr creadigol i anfon eu syniadau atom ar gyfer gwaith newydd fel rhan o'n comisiynau Straeon Cariad at Natur.
  Mae angen i bob syniad ymateb mewn rhyw ffordd i'r ysbardun Yr Amgylchedd.

   

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Mehefin 2020 - Presennol
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Map Digi Penfro
  Mae'r Map yn cofnodi natur, gwyddoniaeth, celf, hanes a barddoniaeth. Mae pwyntiau wedi eu gosod gan bobl hen ac ifanc ac yn y canol, gyda'u hatgofion, eu gwybodaeth a'u syniadau. Gallwch chi ychwanegu rhai hefyd.

   

 •  ❱
  ❰