Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a pilgrim - Span Arts
23845
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-23845,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a pilgrim

Prosiect celfyddydau cyfranogol yw Pererin Wyf / Is oilithreach mé: seinio’r ffordd sy’n ceisio cysylltu gyda Chymry a Gwyddelod alltud gan gyfeirio’n benodol at Sir Benfro a Llwch Garmon (Wexford) a phererindod drawsffiniol newydd sydd â’r bwriad o gysylltu’r ddau le.

Daw teitl ac ysbrydoliaeth y prosiect o emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynwr toreithiog o Gymru, William Williams, Pantycelyn.

Bydd y gân sy’n adnabyddus iawn yng Nghymru ac i’r Cymry alltud hefyd yn gyfarwydd i lawer iawn o bobl eraill ledled y byd gan ei bod yn cael ei chanu’n bennaf ar dôn Amazing Grace.

Cynsail sylfaenol y prosiect hwn yw gwahodd pobl lle bynnag y bônt yn y byd i ganu’r gân hon neu fersiwn o’r gân hon neu unrhyw gân sydd o arwyddocâd penodol i’r cyfranwyr ac i thema’r prosiect ac i binio recordiad hwnnw i’n map ar-lein.

Rhowch eich cân ar y map! Dysgwch sut yma.

Bydd y prosiect Pererin Wyf yn dechrau ym mis Medi 2022 gyda chyfres o weithdai ar-lein am ddim gyda siaradwyr o safon fyd-eang yn canolbwyntio ar themâu allweddol y prosiect; cysylltu â’r diaspora Cymreig a Gwyddelig, iaith, cartref, teithio a chân.

Bydd y gweithdai yn dod i ben gyda thaith gyfnewid rhwng y siroedd cynnal Sir Benfro a Swydd Llwch Garmon  yn ystod Gwanwyn 2023. Bydd y gweithdai’n cael eu cyflwyno’n hybrid gyda grŵp craidd yn cyfarfod wyneb yn wyneb yn Sir Benfro a Llwch Garmon, gydag eraill yn ymuno o bob cwr o’r byd trwy fideo gynadledda.

Bydd y gweithdai hyn yn arwain at fersiwn newydd o’r gân sy’n amlygu’r iaith Wyddeleg ac yn adlewyrchu dealltwriaeth gyfoes o bererindod, cartref a dychwelyd.

Os oes gyda chi gysylltiad personol â Gogledd Sir Benfro neu Lwch Garmon ac os hoffech gymryd rhan yn y prosiect hwn, byddem wrth ein bodd i glywed gennych.  E-bostiwch rowan@span-arts i ddarganfod mwy am sut y gallech chi fod yn rhan o’r prosiect.

Mae’r prosiect wedi cynllunio gan Rowan O’Neill a bydd y gwaith yn cael ei chyd-hwyluso gan gasglwyr caneuon a straeon digidol o artistiaid Gwyddelig wedi’u leoli yn Wexford, Rachel Uí Fhaoláin o Ceol Mo Chroí a John Ó Faoláin o Sianel Archif Traddodiadol, a’r technolegydd digidol o Orllewin Cymru Jacob Whittaker. Codio gan Alan Cameron Wills.

Cliciwch yma ar gyfer y geiriau Cymraeg i’r emyn Pererin Wyf

Cliciwch yma ar gyfer cyfieithiad Saesneg o’r emyn Pererin Wyf

Gwyliwch rhaglun y prosiect yma:

Mae’r prosiect Pererin Wyf yn rhan o’r prosiect  Cysylltiadau Hynafol a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru.