Queer Culture Jam - Span Arts
27150
post-template-default,single,single-post,postid-27150,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Queer Culture Jam

Dathliad arbennig o Greadigrwydd Cwiar gyda Jam Diwylliant Cwiar gan Damian Kerlin a SPAN Arts.

Mae SPAN Arts yn falch o gyflwyno Jam Diwylliant Cwiar, diwrnod cydweithredol o weithdai, trafodaethau, cerddoriaeth, dawns a mwy i’n cymuned leol rhannu yn ymarfer a straeon pobl greadigol Cwiar lleol.

Bydd y Jam Diwylliant Cwiar yn cael ei lywyddu gan y darlledwr a’r awdur Damian Kerlin ac mae’n cynnig diwrnod llawn o ddigwyddiadau, o 11 y bore tan hanner nos, gan edrych ar rannu straeon a gweithio’n greadigol ac ar y cyd.

 

Gyda gweithdai yn rhedeg drwy gydol y dydd dan arweiniad ein pobl greadigol Cwiar lleol, Emily Laurens, Jane Campbell, Samara Van Rijswijk, Anna Sherratt a Niamh Amelia, mae amrywiaeth o weithgareddau yn archwilio arfer creadigol a hunaniaeth i’w mwynhau. Bydd y gweithdai hyn yn edrych ar bortreadau, tecstilau, adrodd straeon, gair llafar, sgriptio, ffuglen wyddonol a mwy wrth iddynt archwilio syniadau sy’n cofleidio unigrywiaeth, hunan-hunaniaeth a rhannu eich stori trwy ymarfer creadigol. Cynhelir y drafodaeth banel “Queer Talk – How our identity can influence our practice”, yng ngofal Damian Kerlin, o flaen cynulleidfa fyw ac yn ogystal  bydd yn cael ei ffrydio ar-lein gan ganolbwyntio ar sut beth yw bod yn berson creadigol cwiar, gan ddod o hyd i lwybr yn y diwydiannau creadigol a phrofiadau personol. Daw’r diwrnod i ben gyda Branwen Munn, DJ o Orllewin Cymru, ac rydym yn gwahodd pawb i ddod i fwynhau awyrgylch creadigol a cherddoriaeth drydanol y digwyddiad llawen a chynhwysol hwn.

Cynhelir y Jam Diwylliant Cwiar ddydd Sadwrn Mehefin 29ain mewn dau leoliad yn Abergwaun, Ffwrn a Hwb Cymunedol Gateway. Bydd pitsa ar gael gyda’r nos yn Ffwrn. Mae tocynnau am ddim ond rhaid eu harchebu i sicrhau eich lle. Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn i’r parti dawnsio.

Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiad hwn, ac rydym yn gwahodd aelodau o’r gymuned LHDTC+, pobl greadigol leol, a’r gymuned leol o bob oed i ymuno â ni ar gyfer y dathliad cyffrous hwn o ddiwylliant a chreadigrwydd Cwiar.

 

 

Manylion y Digwyddiad:

 

Dyddiad: Dydd Sadwrn Mehefin 29 2024

Amser: 11yb – Canol Nos

Pris: AM DDIM ond rhaid archebu.

 

Lleoliadau:

Lleoliad 1: Ffwrn, 6 Ffordd y Cwm, Abergwaun, SA65 9HH

Lleoliad 2: Hwb Cymunedol Gateway, Heol Clive, Abergwaun, SA65 9DA

 

Archebwch: https://span-arts.ticketsolve.com/ticketbooth/shows/873661237

Sylwer os gwelwch yn dda: Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer y digwyddiad gyda’r nos.

Hygyrchedd: Hygyrchedd: Mae’r lleoliadau yn hygyrch i gadeiriau olwyn ac mae parcio anabl ar gael. Cysylltwch â info@spanarts.org i drafod eich anghenion hygyrchedd.