Llogi Ystafelloedd - Span Arts
23691
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-23691,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Llogi Ystafelloedd

Stiwdio SPAN 

Yn ogystal â bod ein canolfan gwirfoddoli a gweinyddol, mae gofod Stiwdio SPAN ar gael i’w llogi ac yn addas i gynnal digwyddiadau bach, gweithdai, sgyrsiau a chyfarfodydd.

Mae parcio ar gael yn y maes parcio cyhoeddus (gyda tâl). 30 yw’r capasiti, ond dim ond 6 unigolion os oes angen mesurau pellhau cymdeithasol.

Mae llogi yn cynnwys: Gofod stiwdio, cegin â chyfarpar llawn (dewch â bwyd a diod eich hun), cyfleusterau toiledau (a rennir gyda defnyddwyr yr adeilad gyfan) a mynediad at Wifi.

Cyfraddau:

Cyfraddau: Hyd at 3 awr £50 (£40 i sefydliadau ac artistiaid 3ydd sector)

4 i 8 awr £75 (£65 i sefydliadau ac artistiaid 3ydd sector)

Llogi taflunydd £5

Gosod ystafell £5

Swyddfa SPAN (ddim ar gael ar hyn o bryd)

Mae gofod swyddfa (6m x 4m) ar gael i fyny’r grisiau yn yr adeilad SPAN. Mae’n addas i 3 i 4 o weithwyr ac mae ganddo sinc. Nid yw’r lle hwn yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Dodrefn a chyfrifiaduron heb eu cynnwys. Mae llogi yn cynnwys: 

  • Mynediad i Wifi
  • Gwres a Golau
  • Mynediad i doiled a chegin
  • Glanhau swyddfa 

Cyfradd: Llogi misol £200 

Llogi Desg gyda SPAN

Os oes angen gofod desg dros dro arnoch mae SPAN yn hapus i gynnig lle i chi weithio. Bydd angen i chi ddarparu eich cyfarpar eich hun. Llogi yn cynnwys: 

  • Mynediad i Wifi
  • Gwres a Golau
  • Mynediad i doiled a chegin 

Cyfradd: Llogi dyddiol £15

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, defnyddiwch y ffurflen ganlynol:

FFURFLEN ARCHEBU

neu cysylltwch â:

Swyddfa SPAN: 01834 869323

Ebost: finance@span-arts.org.uk