Rowan O’Neill - Span Arts
21728
post-template-default,single,single-post,postid-21728,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Rowan O’Neill

Mae Rowan O’Neill yn artist ac yn wneuthurwr perfformio annibynnol o Felinwynt sydd â thros bymtheng mlynedd o brofiad o weithio ar y cyd â chymunedau ar brosiectau creadigol yng Ngorllewin Cymru.  Ar hyn o bryd mae Rowan yn gweithio gyda Span fel Cynhyrchydd Cymunedol ar y prosiect Cân y Ffordd Aur / The Song of the Golden Road, sef Radio Ballad a fydd yn dwyn ynghyd waith prosiect Cadarnleoedd Preseli Planed.