Sam Walton - Span Arts
25075
post-template-default,single,single-post,postid-25075,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Sam Walton

Mae Sam Walton yn artist aml-ddisgyblaeth sydd wedi’i lleoli ym Mryste. Ei brif ffurfiau ar fynegiant yw drwy wneud ffilmiau a chyfansoddi a chynhyrchu cerddoriaeth. Mae ei waith wedi ei wreiddio o fewn arddulliau storïol a dogfennol. Mae ei ymdeimlad o hunaniaeth yn gorwedd o fewn Sir Benfro, gan dyfu i fyny ychydig y tu allan i Hwlffordd.

Mae ei gynnig ar gyfer y comisiwn Love Stories to Nature ar ffurf podlediad gweledol byr, gan archwilio syniadau o’r gwerth cynhenid sydd gan amgylcheddau gwledig ar ein hunaniaeth. Bydd y prif deimladau a’r pynciau mae o eisiau eu cyfleu yn y ffilm hon yn ymwneud â ‘Y Dynfa’ i Sir Benfro, gan bortreadu’r ymdeimlad o berthyn i le a pham a beth sy’n dod â phobl i fod yno. Mae am i’r ffilm ddod â phobl ynghyd â synnwyr hunaniaeth gyffredin i’r rhai sy’n byw yn Sir Benfro a rhannau eraill o Ddyfed”.