“Storïau Cariad i’r Natur ‘A Gathering Tide’ – Dogfen Hudolus” - Span Arts
26264
post-template-default,single,single-post,postid-26264,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7,vc_responsive

“Storïau Cariad i’r Natur ‘A Gathering Tide’ – Dogfen Hudolus”

“Storïau Cariad i’r Natur yn cyflwyno ‘A Gathering Tide’

 

“Rydym yn falch i gyflwyno “Llanw’r Ddŵr,” ffilm fer swynol sydd â’r potensial i fythgofnodi a chyfareddu. Gyfarwyddwyd gan y talentog Gilly Booth a chynhyrchwyd gan Bronwen Gwillim, mae’r ffilm hynod hyn yn dal i fyny cyd-cymodiad unigryw o bobl, syniadau, a chofion, i gyd wedi’u casglu ar y clogwyni mwd a ddatgelir gan y llanw isaf o’r flwyddyn.

Camwch i dirwedd ddisglair Bae East Angle, wedi’i leoli wrth ddrwsffordd Hwlffordd Aberdaugleddau yn ne Sir Benfro hudolus. Wrth i’r ffilm agor, cewch eich cludo i’r lle anhygoel hwn ac cewch gyfarfod â’i gymuned fywiog trwy lens swynol.”

Am dros 19 munud, treuliwch eich hun mewn tecstil hardd o ddelweddau gweledol hyfryd, ynghyd â sain dawel a sainseintiau diddorol. Mae’r ffilm yn eich arwain ar archwiliad synhwyrol ac weithiau chwareus o wahanol bynciau, gan gynnwys meteoroleg, diwydiant, bioleg morol, casglu bwyd naturiol, a’r economi leol. Paratowch chi eich hun i gael eich swyno gan ryngweithio’r elfennau sy’n gwneud y lle hwn mor unigryw ac yn llawn bywyd.

Fel uchafbwynt arbennig, mae “Llanw’r Ddŵr” hefyd yn cynnwys gosodiad hudolus “Ein Brwyn sy’n Diffodd Canu” gan yr artist talentog, Billy Maxwell Taylor. Mae’r gosodiad hwn yn ychwanegu haen arall o swyn i’r ffilm, gan gynnig profiad sy’n ysgogi meddyliau ac yn ymgolli.

Yn ogystal, mae gennym gyfle hyfryd i chi gyda sgrinio fer o “Y Gwynt” gan y cyfarwyddwr talentog Sam Walton. Mae’r ychwanegiad diddorol hwn yn cyd-fynd â thema’r llanw a gwneud y profiad hyd yn oed yn fwy cyfoethog.

 

Ymunwch â ni am brofiad sinematig bythgofiadwy sy’n dathlu prydferthwch natur, gwydnwch cymuned, a hud cyfarfodydd annisgwyl. Mae “Llanw’r Ddŵr” yn addo rhoi i chi ymwybyddiaeth newydd o ryfeddod a gwerthfawrogiad dwfnach o’r byd o’n cwmpas.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi’r digwyddiad hwn yn eich calendr, a byddwch yn barod i gael eich cario i ffwrdd gan swyn yr olygfeydd morol hudolus ym Mhenfro.

Dyddiad: 3 Awst

Amser: 4:30pm – 5pm

Lleoliad: Neuadd Cymunedol Angle Angle Sir Benfro SA71 5AN