Sue Lewis - Span Arts
21734
post-template-default,single,single-post,postid-21734,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Sue Lewis

Mae Sue Lewis wedi mwynhau gyrfa 30 mlynedd mewn newyddiaduraeth ac mae bellach yn canolbwyntio ar faterion cymunedol. Cafodd ei chynnwys yn ymgyrch £12m i adfer Castell Aberteifi ac mae’n gweithio ar brosiect ar hyn o bryd i ailadeiladu neuadd gymunedol yn Aberporth. Fel mam i bum, mae hi’n gynghorydd cymunedol, llywodraethwyr ysgol, yn ogystal â chadeirydd Fferm Gofal Clynfyw yn Abercych. Mae ganddi angerdd dros y celfyddydau, treftadaeth a gwleidyddiaeth leol.