Opera ‘The House of Jollof’: Profiad Pop-yp o Fwyd a Cherddoriaeth - Span Arts
25128
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-25128,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Opera ‘The House of Jollof’: Profiad Pop-yp o Fwyd a Cherddoriaeth

Pop-yp bwyd fegan o Nigeria wedi’i weini gydag opera 15 munud o hyd dan ddylanwad hip-hop.

Mae Adeola, y chef, yn teimlo’r gwres, a dy’n ni ddim yn sôn am gawl pupur! Gyda’r pwysau a ddaw o fusnes newydd, babi cyfnod clo, ac archwiliad diogelwch bwyd ar fin cael ei gynnal, sut yn y byd mae ein hegin-entrepreneur bwyd yn mynd i ymdopi?

Mae The House of Jollof Opera yn brofiad byw pop-yp sy’n gweini danteithion Nigeraidd (100% fegan) mewn mannau cwrdd cymunedol ledled Cymru, ynghyd â stori operatig 15 munud o hyd dan ddylanwad hip-hop. Dewch ar daith llawn blas, aroglau a rhythmau yn y sioe gwbl unigryw hon.

Mae’r sioe wedi ei hysgrifennu a’i pherfformio gan Tumi Williams, yr artist o gefndir Cymreig-Nigeraidd, ac yn serennu ynddi hefyd mae’r soprano enwog Gweneth Ann Rand. Wedi ei chyfarwyddo gan Sita Thomas o gefndir Cymreig-Indiaidd, mae The House of Jollof Opera yn wir yn ddathliad o Gymru fodern, amlddiwylliant. Wedi’i seilio ar ffilm fer arobryn a enillodd Wobr am Ffilm Geltaidd, crëwyd The House of Jollof Opera i gorddi ac ail-lunio cysyniadau o opera a pherfformiad artistig byw, yn ogystal â mynd i’r afael â’r annhegwch mewn mynediad at gelf a diwylliant.

Fel artist amlddisgyblaeth, cerddoriaeth yw cariad artistig cyntaf Tumi Williams, ac mae’n gweithio mewn cyfuniad o arddulliau yn cynnwys hip-hop, ffync Affro a jazz. Mae e hefyd yn chef ac yn sefydlydd Jollof House Party, pop-yp sy’n gweini bwyd fegan Nigeraidd.

Mae Dr Sita Thomas yn arweinydd diwylliannol a pherson creadigol sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Mae hi’n Gyfarwyddydd Artistig a Phrif Weithredwr ar Fio, cwmni ym myd y theatr a’r celfyddydau sy’n bodoli i greu newid positif sylweddol yn y sector diwylliannol yng Nghymru, a chefnogi pobl o’r Mwyafrif Byd-eang i’w galluogi i ffynnu yn y celfyddydau.

Cyn i chi ddod draw i’r perfformiadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â’r rapiwr, yr awdur a’r chef Tumi Williams wrth iddo hwyluso gweithdai sy’n rhoi cyfle i gyfranogwyr ymgysylltu â hip-hop, ysgrifennu, coginio a pherfformio, tra ar yr un pryd yn trafod hunaniaeth a chymuned yng Nghymru heddiw.

16eg o Chwefror 2023

13:15 | 15:00 | 18:00

Haverhub, 12 Stryd Quay, Hwlffordd, SA61 1BG

£5 y Tocyn