Theatr Soffa - Span Arts
21583
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-21583,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Theatr Soffa

Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.

Gallwch nawr wylio perfformiad gwych o:

Chwedlau o’r Normal Newydd: Dod o Hyd i Mi Mewn Môr o Newid.
Isod mae dau ddangosiad, y ddau gydag isdeitlau Cymraeg a’r ail gyda dehonglydd BSL.

Os hoffech weld y ffilm gydag isdeitlau Saesneg, cliciwch ar y botwm ‘CC’ wrth ymyl y botwm cyfrol yn y gornel dde ar y gwaelod.

Sylwch fod y ddrama hon yn addas am oedran 14+ oed ac cynnwys y rhybuddion sbardun canlynol: trafodaeth am farwolaeth, trafodaeth am fesurau COFID-19 a brechiadau, trafod cyfrifoldebau gofalu a chyflyrau iechyd hirdymor, trafodaeth am iechyd meddwl, trafodaeth am ganser, rhegi. 

“Mae’r rhaglen a luniwyd gan Span wedi fy helpu drwy roi rheswm i mi gadw fy mywyd mor normal â phosibl, rheswm i godi o’r gwely, gwisgo a chael eillio!”

“Roeddwn i’n teimlo fy mod wedi cau i ffwrdd ond mae’r prosiect wedi rhoi bywyd cwbl newydd i mi”

 

Roedd y prosiect mor llwyddiannus fel bod y cast a’r criw yn awyddus i ddechrau gweithio ar dri drama arall yn yr Hydref 2020. Roedd y cyntaf yn ail-greuad hynod o frwdfarol o Dracula. Roedd yr ail yn ddarn ysgrifennu gwreiddiol a wnaed gyda’r gymuned dan arweiniad Ceri Ashe a elwid Lockdown Tales: Making Bread and Babies. Roedd y trydydd yn fersiwn ddwyieithog, Chwedlau’r Cyfnod Clo: Bara a Babanod.

Ychydig o wybod oedd y byddai ymarferion ar gyfer cynyrchiadau’r hydref hefyd yn digwydd yn ystod y cyfnod tân Cymru a byddent yn cael eu perfformio wrth i Gymru ddod allan o’r ail gyfnod clo. Mae’r cynhyrchiad cymunedol dewr ac arbrofol hwn wedi bod yn brosiect perffaith i’r tîm cyfan gan fod llawer o’r cyfranogwyr yn byw ar eu pennau eu hunain, yn hŷn ac/neu oherwydd bodent yn cysgodi, nid oeddent yn gallu mynd allan.

Cafodd pob un o’r cynyrchiadau eu hadolygu’n dda ac roedd ymateb gwych yn dangos awydd am fwy.

Mae Theatr Soffa wedi parhau i ddiddori cynulleidfaoedd trwy gydol y misoedd oer a hir y gaeaf gyda’u perfformiadau dwyieithog o hanes ffestiniogol annwyl Dylan Thomas ‘A Child’s Christmas in Wales’, gan gynnwys perfformiad yn Gymraeg o gyfieithiad Bryan Martin-Davies o’r stori ganoloesol.

Os hoffech chi weld y ffilm gyda is-deitlau Saesneg. Cliciwch y botwm ‘CC’ wrth ymyl y botwm sain yn y gornel dde gwaelod.

Mae’r byd wedi newid (unwaith eto) ond disgwylir i bob un ohonom weithredu fel pe bai’r un peth…

Dros yr Hydref 2022, dechreuodd SPAN broses gyffrous o weithio gyda grŵp bach o bobl o bob cefndir i drafod beth mae’r “cyfnodau’r ôl” ar ôl y pandemig wedi ei olygu i ni a’n hiechyd meddwl – yr ymgyrchoedd, y llawenydd, y darganfyddiadau a’r heriau.

Arweiniodd yr actor a’r dramodydd Ceri Ashe (Bipolar Me, Lockdown Tales: Making Bread and Babies) y sesiynau hyn, gan ddefnyddio stori-telling ac ymarferion syml i greu amgylchedd diogel i’r straeon hyn ddod yn fyw. Rhannwyd y straeon hyn yn ddienw i’r byd ehangach fel rhan o ddrama a ysgrifennwyd gan Ceri a gafodd ei ddarlledu’n fyw drwy brosiect unigryw Theatr Soffa SPAN Arts.

Recriwyr aelodau o’r gymuned i gymryd rhan yn y sioe a ddarlledwyd ym mis Rhagfyr.

“Mae’r rhaglen a gafodd ei rhoi at ei gilydd gan Span wedi fy helpu drwy roi rheswm i mi gadw fy mywyd mor normal â phosib, rheswm i godi o’r gwely i wisgo a chael siafio!”

“Ro’n i’n teimlo fy mod wedi cau i ffwrdd ond mae’r prosiect wedi rhoi bywyd hollol newydd i mi”

Gan fod y prosiect mor llwyddianus roedd y cast a’r criw yn awyddus iawn i gychwyn ar dair drama newydd yn ystod  hydref 2020. Y cyntaf oedd dehongliad uchelgeisiol o Draciwla. Yr ail oedd darn o ysgrifennu gwreiddiol wedi’i greu gyda’r gymuned dan arweiniad Ceri Ashe dan yr enw  Lockdown Tales: Making Bread and Babies, gyda fersiwn ddwyieithog Chwedlau’r Cyfnod Clo: Bara a Babanod yn drydydd.

Bach iawn oedden ni’n dychmygu y byddai ymarferion ar gyfer cynhyrchiadau’r Hydref yn digwydd yn ystod y cyfnod atal byr yng Nghymru ac y byddent yn cael eu perfformio wrth i’r wlad ddod allan o’r ail gyfnod clo. Mae’r prosiect cymunedol arbrofol a dewr yma wedi bod yn brosiect perffaith i’r tîm i gyd gan fod llawer o’r rhai sy’n cymryd rhan yn byw ar eu pennau eu hunain, yn hŷn, neu/ac yn gwarchod ac yn methu mentro allan.

Roedd mynd mawr ar bob cynhyrchiad gydag adborth ardderchog yn dangos y gofyn am fwy.

Fe wnaeth Theatr Soffa parhau i ddiddanu cynnilleidfaoedd trwy’r nosweithiau hir, gaeafol gyda’u perfformiadau dwy-ieithog o stori fer telynegol Dylan Thomas, sef ‘Nadolig Plentyn yng Nghymru’ – cyfiaethiad gan Bryan Martin-Davies. Ffrydiwyd y perfformiadau yn fyw ar-lein ym mis Rhagfyr.

Ynglŷn â Theatr Soffa

Theatr Soffa yw cwmni theatr cymunedol ar-lein sy’n cyflwyno perfformiadau cymunedol yn fyw drwy Zoom yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cafodd ei gynllunio gan SPAN i gysylltu pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac yn eu cartrefi ym Mhenfro mewn ffordd greadigol, gan ddefnyddio’r celfyddydau a defnydd arloesol o dechnoleg.

Hyd yn hyn, rydym wedi cynhyrchu a chyflwyno pump cynhyrchiad cymunedol yn fyw drwy’r rhyngrwyd yn y Gymraeg a’r Saesneg tra’r ydym wedi bod dan amodau cyfnod clo.

Yn y cyfnod cynharaf o’r cyfnod clo, cynnalodd Span cynyrchiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg o ddrama Gymraeg glasurol, Dan y Wenallt, gyda chwarae’r gymuned gan dros deugain o bobl. Roedd y perfformiad cyntaf, mewn partneriaeth â Cered a Menter Iaith Sir Benfro, o dan y teitl Dan y Wenallt a gyfieithwyd gan T. James Jones o destun wreiddiol Dylan Thomas. Cynhaliwyd y fersiwn Saesneg y noson ddiwethaf.