Theatr Soffa - Span Arts
21583
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-21583,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Theatr Soffa

Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.

Mae theatr cymunedol ar-lein SPAN yn ôl ar gyfer tymor newydd o greadigedd a pherfformiad.

Cyfres yr Hydref o weithdai ymarfer a datblygu bywiog  ar-lein, yn cyrraedd uchafbwynt mewn perfformiad wedi’i ffrydio’n fyw.

Pwy? Does dim angen profiad. Cyfleoedd ar gael i berfformwyr a chymryd rhan ‘cefn llwyfan’.

Pryd?  Tymor 1 yn cychwyn ym mis Medi am 8 wythnos ar Zoom.

Mae’r gweithgaredd am ddim ond rhaid archebu lle. Cysylltwch â Nia Lewis i gofrestru diddordeb: nia@span-arts.org.uk

Cwmni theatr cymunedol ar-lein SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw.

Mae Theatr Soffa’n gwmni theatr cymunedol ar-lein newydd sy’n cyflwyno perfformiadau wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn Saesneg a’r Gymraeg, y Gymraeg mewn cydweithrediad â Mentrau Iaith Sir Benfro a Cheredigion.

Cafodd ei lunio gan Span yn y lle cyntaf fel ffordd greadigol o gysylltu unigolion mewn ardaloedd gwledig sydd wedi’u hynysu neu’n gaeth i’w cartrefi, gan ddefnyddio’r celfyddydau a thechnoleg mewn dull arloesol.

Hyd yn hyn rydym wedi cynhyrchu a chyflwyno pum cynhyrchiad cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw yn y Saesneg a’r Gymraeg yn ystod y cyfnod clo.

Yn gynharach yn y cyfnod clo daeth dau gast cymunedol o dros ddeugain o bobl, un Saesneg ac un Cymraeg, ynghyd i ymarfer ac i berfformio dwy ddrama, sef Under Milk Wood gan Dylan Thomas a Dan y Wenallt, trosiad y ddrama i’r Gymraeg gan T.James Jones.

Gan fod  y prosiect mor llwyddianus roedd y cast a’r criw yn awyddus iawn i gychwyn ar dair drama newydd yn ystod  hydref 2020. Y cyntaf oedd dehongliad uchelgeisiol o Draciwla. Yr ail oedd darn o ysgrifennu gwreiddiol wedi’i greu gyda’r gymuned dan arweiniad Ceri Ashe dan yr enw  Lockdown Tales: Making Bread and Babies, gyda fersiwn ddwyieithog Chwedlau’r Cyfnod Clo: Bara a Babanod yn drydydd.

Bach iawn oedden ni’n dychmygu y byddai ymarferion ar gyfer cynhyrchiadau’r Hydref yn digwydd yn ystod y cyfnod atal byr yng Nghymru ac y byddent yn cael eu perfformio wrth i’r wlad ddod allan o’r ail gyfnod clo. Mae’r prosiect cymunedol arbrofol a dewr yma wedi bod yn brosiect perffaith i’r tîm i gyd gan fod llawer o’r rhai sy’n cymryd rhan yn byw ar eu pennau eu hunain, yn hŷn, neu/ac yn gwarchod ac yn methu mentro allan.

Roedd mynd mawr ar bob cynhyrchiad gydag adborth ardderchog yn dangos y gofyn am fwy.

Sut i gymryd rhan

Mae’r gweithgaredd am ddim ond rhaid archebu lle. Cysylltwch â Nia Lewis i gofrestru diddordeb: nia@span-arts.org.uk

“The program put together by Span has helped me by giving me a reason to keep my life as normal as possible, a reason to get out of bed get dressed and have a shave!”

“I felt shut away but the project has given me a whole new lease of life”