Perfformiad Nadoligaidd Theatr Soffa: Nadolig Plentyn yng Nghymru - Span Arts
23127
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-23127,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Perfformiad Nadoligaidd Theatr Soffa: Nadolig Plentyn yng Nghymru 

Bu cymunedau ledled Sir Benfro yn gweithio’n galed tuag at berfformiadau o stori Nadolig annwyl Dylan Thomas, ‘Nadolig Plentyn yng Nghymru’, a gafodd ei ffrydio’n fyw yn Rhagfyr 2021.

Cynhaliwyd ymarferion dros alwadau fideo fel rhan o brosiect arloesol Theatr Soffa, gyda phobl yn cymryd rhan o bob cornel o Sir Benfro a Ceredigion ac felly’n gwneud hi’n bosibl i bobl â chyflwr iechyd gymryd rhan mewn prosiect cymunedol. Cydweithiodd Span, Menter Iaith Sir Benfro a Cered i ddod â grwpiau Cymraeg a Saesneg at ei gilydd, a mae’r ddau gast wedi bod yn greadigol wrth grefftio propiau a gwisgoedd eu hun i ddod â’r stori galonnog i fyw.

Mae hanes barddonol Dylan Thomas am Nadoligau ei blentyndod mewn tref fach yng Nghymru yn stori boblogaidd iawn, yn cynnwys bleiddiaid, eirth, hipos a chath Mrs Prothero. Cafodd y fersiwn theatr ei chyflwyno yn Gymraeg a Saesneg, gan ddefnyddio cyfieithiad Bryan Martin Davies. Roedd y cynhyrchiad yn cynnwys cerddoriaeth rhyfeddol Deuair sy’n cynnwys doniau cerddorol Elsa Davies a Ceri Owen-Jones, a gwaith celf wreiddiol hyfryd Jake Whittaker, sydd hefyd yn gweithio fel Technolegydd Creadigol ar y cynhyrchiad.

Mae Theatr Soffa yn rhan o brosiect Celfyddydau ac Iechyd Span Arts sydd wedi derbyn cyllid HARP gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta). Mae’r cyllid hwn yn cynnwys nifer o weithgareddau celfyddydau cymunedol gyda ffocws ar iechyd, lles a chydweithrediad rhwng Sefydliadau’r Celfyddydau a phartneriaid Iechyd. Datblygwyd y prosiect yn dilyn prosiectau llwyddiannus blaenorol Theatr Soffa gan Span a ddechreuodd gyda chynyrchiadau ar-lein arloesol o destunau ‘Dan y Wenallt’ / ‘Under Milk Wood’ gan Dylan Thomas ar ddechrau’r pandemig.

Dywedodd Anna Sherratt, a wnaeth gyfarwyddo’r darn, “Mae’n bleser mawr cael gweithio gyda grwpiau yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion eto ar ddau berfformiad arbennig iawn. Mae’r castiau wir yn cefnogi ei gilydd ac mae’n hyfryd eu gweld nhw’n gwneud propiau i’w gilydd a dod ynghyd i greu rhywbeth arbennig gyda’i gilydd. Rydw i wedi caru stori ‘Nadolig Plentyn yng Nghymru’ ers pan o’n i’n blentyn, pan glywais fersiwn wedi’i recordio ar dâp casét am y tro cyntaf, felly mae’n wych gweld pobl o gefndiroedd gwahanol iawn yn dod ag e yn fyw.”

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@span-arts.org.uk