Unlimited: Gwobrau Partneriaeth ar gyfer Artistiaid Anabl - Span Arts
24276
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-24276,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Unlimited: Gwobrau Partneriaeth ar gyfer Artistiaid Anabl

Mae SPAN yn cydweithio ag Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.

Rydym wrth ein boddau bod Celfyddydau SPAN wedi’u cyhoeddi fel partneriaid yng Ngwobrau Partner Rhyngwladol Unlimited ar gyfer Artistiaid Anabl

Mae Unlimited yn gorff comisiynu celf sy’n cefnogi, ariannu a hyrwyddo gwaith newydd gan artistiaid anabl ar gyfer cynulleidfaoedd yn y DU ac yn rhyngwladol. Ers 2013, mae Unlimited wedi cefnogi dros 460 o artistiaid gyda chyllid o dros £4.9 miliwn, a chyrraedd cynulleidfaoedd o dros 5 miliwn, sy’n golygu ei fod ar y brig yn fyd-eang fel cefnogwr artistiaid anabl.

Ym mis Ebrill 2022 daeth Unlimited yn sefydliad annibynnol a chanddo genhadaeth i gomisiynu gwaith rhagorol gan artistiaid anabl hyd nes y bydd y sector diwylliant cyfan yn gwneud hynny. Yn ei flwyddyn gyntaf fel sefydliad annibynnol, mae Unlimited yn gwneud pethau’n wahanol i chwalu’r rhwystrau mae artistiaid anabl yn eu hwynebu, ac i gefnogi newid systemig a chynaliadwy.

Mae Celfyddydau SPAN yn un o 17 o sefydliadau yn y DU sy’n partneru gydag Unlimited i gynnig 20 o wobrau i artistiaid anabl. Bydd y gwobrau hyn yn cynnig cyfanswm o £584,000 i gomisiynu artistiaid ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Bydd y gwobrau yn rhoi cyfle i artistiaid anabl ddatblygu a chyflwyno gwaith ledled y DU a/neu yn rhyngwladol, mewn lleoliadau gwledig a dinesig, gyda sefydliad partneriaeth, yn ddigidol neu wyneb yn wyneb, ar gyfer profiadau torfol neu unigol.

Cathy Davies, Cadeirydd, Celfyddydau Span: “yn edrych ymlaen yn gyffrous iawn at greu partneriaeth gydag Unlimited ar y cyd-gomisiwn hwn. Fel elusen gelf gymunedol, rydym yn teimlo’n angerddol dros Gelf fel Newid Cymdeithasol. Rydym yn gweithio mewn rhan wledig o Gymru lle nad oes fawr ddim isadeiledd celf traddodiadol, a’n nod yw creu gwaith sy’n atseinio’n lleol ac sydd â photensial a pherthnasedd ar gyfer ei deithio y tu hwnt i sir Benfro. Drwy’r bartneriaeth hon gydag Unlimited, credwn y gallwn arddangos yr holl dalentau amrywiol sydd o fewn gorllewin Cymru, a dod â syniadau a phersbectif newydd i’r modd rydym yn cyd-gomisiynu gwaith gyda ac yn ein cymuned.”

Mae’r cyfanswm y gronfa gomisiwn o £583,000 yn cynnwys cyllid hael gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru, Yr Alban Greadigol a’n 17 o bartneriaid. Caiff yr arian hwn ei rannu rhwng 30 o wobrau ar draws 17 o bartneriaid. Mae hyn yn cynnwys cyfraniad uniongyrchol o £280,000 gan y Cyngor Prydeinig, a fydd yn mynd tuag at wobrau rhyngwladol i artistiaid. Mae’r gwobrau’n amrywio mewn gwerth o £15,000 – £60,000 gyda’r cyfle i artistiaid ymgeisio am wobrau sy’n addas ar eu cyfer hwy a’u ffurf gelfyddydol, ac o ran ym mha gam datblygiad y mae eu gwaith ar hyn o bryd.

Mae Unlimited yn comisiynu gwaith rhagorol gan artistiaid anabl, a hwnnw’n wrthryfelgar, radical, anturus, ysbrydoledig a chwareus. Maent yn credu yng ngallu gwaith artistiaid anabl i danio newid radical a chadarnhaol. Mae comisiynau’r gorffennol wedi amrywio o ran ffurf gelfyddydol a graddfa, o albwm cyntaf a llyfrau coginio i osodiadau celf, llyfr amlgyfrwng rhyngweithiol, celf wedi’i osod mewn pyllau nofio, dawns, symffonïau’r goedwig, theatr, a llawer iawn mwy.

Gellir dod o hyd i’r holl wybodaeth am y gwobrau yma.

Mae ceisiadau bellach ar gau. Cadwch lygad allan am fwy o ddiweddariadau!