Gwirfoddoli - Span Arts
17382
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17382,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Gwirfoddoli gyda SPAN

Pob Celf i Bobl

SPAN Cyrraedd – SPAN Reach

Mae ein cynllun dylunio yn rhoi anghenion y gwirfoddolwyr wrth wraidd y gwaith.

Yn ganolog i’r hyn a wnawn, mae ymrwymiad i weithio gyda’r bobl dros y bobl. Rydym yn ymgysylltu â’n hartistiaid, aelodau’r gymuned a gwirfoddolwyr i ddiffinio’r gwaith a gyflawnir gennym. Rydym yn cydweithio â’n gwirfoddolwyr i helpu i ddylunio ein rhaglen o ddigwyddiadau a phrosiectau; mae eich llais yn ein helpu i lunio SPAN Cyrraedd.

Mae SPAN Cyrraedd yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli hyblyg a chreadigol i unigolion ymgysylltu’n gadarnhaol â’u cymuned – gan wella hyder personol, cefnogi gweithgaredd corfforol, ac adeiladu cysylltiadau personol i wella eu hiechyd meddwl a chorfforol.

Gyda’ch cefnogaeth fel gwirfoddolwr, gallwn greu rhaglen fywiog a hygyrch o weithgareddau creadigol ledled Sir Benfro, gan ddarparu cyfleoedd i bobl ddysgu sgiliau newydd, ymgysylltu’n gorfforol ac mynegi eu hunain yn greadigol.

Mae WCVA yn cefnogi SPAN Cyrraedd drwy gronfa wirfoddoli.

Gwirfoddoli gyda SPAN

Pam gwirfoddoli?

Rydym yn dwlu ar ein gwirfoddolwyr ac mae nifer o resymau dros ymuno â nhw… darllenwch fwy!

Pobl arbennig i ddod yn ffrindiau â nhw! Mae’n gwirfoddolwyr yn hoffi cwrdd â phobl newydd a chwerthin gyda’i gilydd ac yn angerddol am ddod â chelfyddydau o’r safon orau i Sir Benfro.

Profiad gwaith gwych. P’un ai’ch bod chi eisiau gyrfa yn y celfyddydau neu beidio byddwch yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy. Nid yn unig y byddwch yn cyfoethogi’ch CV, byddwch hefyd yn ennill sgiliau go iawn a phrofiad a fydd yn hybu’ch hunan hyder.

Mae’n cynllun tocynnau am ddim i wirfoddolwyr yn caniatáu i chi, eich ffrindiau, a’ch teulu fwynhau rhai o’r goreuon o’r celfyddydau a digwyddiadau- am ddim!

Dod â’r celfyddydau i’ch milltir sgwâr. Fel gwirfoddolwr i SPAN gallwch fod yn hyderus eich bod yn cyfrannu at gynnal y celfyddydau yn Sir Benfro a galluogi pawb i gael eu hysbrydoli a’u diddanu, ac nid nifer fach yn unig. Mae gwybod eich bod yn helpu i wneud hyn yn sicr o fod yn un o’r pethau gorau!

Bod yn rhan o dîm SPAN.

Camwch i fyd cyffrous Celfyddydau Span a chymryd rhan mewn dod â’r goreuon yn y celfyddydau byw i Sir Benfro!

Mae gwirfoddolwyr wrth galon pob dim rydym yn ei wneud ac rydym yn hynod ddiolchgar iddynt. Mae paratoi a chyflwyno’n rhaglen yn ganlyniad i waith tîm arbennig o bobl frwdfrydig sy’n rhoi o’u hamser ac egni i gefnogi’r celfyddydau a’r gymuned.

Mae gennym amrywiaeth o rolau gwirfoddoli sy’n agor i ystod o ddiddordebau, sgiliau a galluoedd. Byddwn yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer pob un ohonynt er mwyn i chi deimlo’n hyderus ac yn hapus i wirfoddoli.

Gwirfoddoli ar-lein: Mae ‘na ddigon o gyfleoedd yn parhau i fod ar gael i gyfrannu a gwirfoddoli ar-lein. Gallwch gymryd rhan yn ein prosiectau, helpu i drefnu neu i roi gweithgareddau newydd ar brawf, darparu cefnogaeth werthfawr i artistiaid a cherddorion, perfformio’ch hunan neu rannu’ch sgiliau gydag eraill!

Gwirfoddoli ar ein prosiectau cymunedol: Mae nifer fawr o ffyrdd i gymryd rhan mewn dewis o weithdai creadigol, megis bod yn gyfaill canu neu helpu pobl hŷn neu fregus i fynd ar-lein neu gymryd rhan.

Gwirfoddoli mewn digwyddiad: Yn ystod cyfnodau arferol rydym yn cyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau BYW- o theatr i gerddoriaeth fyw, carnifalau i sêl blanhigion- mae ‘na rhywbeth i’w wneud bob amser!

Gwirfoddoli yn swyddfa Celfyddydau Span: o ddosbarthu posteri i farchnata i gofnodi data, mae angen cymorth yma hefyd. Dyma gyfle perffaith i gael profiad gwaith gwerthfawr yn y celfyddydau neu i dreulio diwrnod tawel mewn swydfa gymdeithasol.

Ymddiriedolwyr a phwyllgor codi arian: Awydd cyfrannu at graidd SPAN?

Disgrifiadau rôl gwirfoddolwyr

Sut i wirfoddoli

Os hoffech fod yn rhan o dîm cyffrous a helpu i ddod â’r goreuon ym myd y Celfyddydau i Sir Benfro beth am wirfoddoli i Gelfyddydau Span?

Dyma sut i ymuno:

Cysylltwch â Chelfyddydau Span i drafod beth hoffech chi ei wneud. Ffoniwch 01834 869322 neu e-bostiwch info@span-arts.org.uk

Unwaith i chi gofrestru fel gwirfoddolwr, byddwch yn derbyn cylchlythyr misol ar ebost gyda manylion o’r holl gyfleoedd sydd ar gael i wirfoddoli gyda ni.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd chwarterol i wirfoddolwyr a boreau coffi ar-lein bob pythefnos ac yn rhannu sgiliau hefyd.

Cysylltwch i ddarganfod mwy os gwelwch yn dda!

Byddai’n braf clywed wrthych!

Cyfarfod â rhai gwirfoddolwyr

 • Ann Maidment
  Digwyddiadau a Phrosiectau
  “I volunteer because I believe strongly in the positive effects arts activities have in the community. They bring people together, improve health and well-being, and help to combat isolation and loneliness. With Span, I feel appreciated, part of a team, and confident in the work Span is doing. Onwards!”

   

 • Bertie Malpas
  Rheolwr Llwyfan
  “At age 12 I ad-libbed in a school operetta and got a laugh. As a trumpeter I have always loved the stage but never minded not earning much. I cut my teeth as a stage manager at Glastonbury. It’s not about the money, it’s the smell of the grease paint and the roar of the crowd. All aspects of running a show are rewarding, be it cloakroom, box office steward and all the other cogs that turn to put on a show. lt’s grrrreat!”