We are not alone - Span Arts
21952
post-template-default,single,single-post,postid-21952,single-format-video,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

We are not alone

Ym mis Hydref 2019 teithiodd Clwb Digi Span Digidol i Ysgol Gynradd Aber Llydan i weithio gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar animeiddiad byr i’w ddangos yn ystod Parêd Llusernau Hwlffordd, ‘Dros y Lleuad’.

Thema’r digwyddiad oedd y gofod, wybren y nos a hanner canmlwyddiant glanio ar y lleuad. Dangoswyd yr animeiddiad ar sgrin sinema wedi’i phweru gan bedalau  a ddarparwyd gan Electric Pedals sy’n cyfuno syniadau am gynaliadwyedd, ymwybyddiaeth ynni ac iechyd ac ymarfer gyda digwyddiadau cymunedol. Diolch i Sarah Hope a Gemma Green-Hope am eu cymorth gyda’r animeiddio.