“We Move Celebration” - Span Arts
27172
post-template-default,single,single-post,postid-27172,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive
We Move

“We Move Celebration”

Ymunwch â SPAN i ddathlu’r prosiect We Move mewn noson o gerddoriaeth, ffilm a pherfformiad.

 

Mae SPAN, mewn partneriaeth â’r grŵp Llwy Gariad o bobl amrywiol ar draws Gorllewin Cymru, yn falch o gyflwyno noson o ddathlu ar gyfer y prosiect We Move. Ymunwch â ni ar gyfer ffilmiau a cherddoriaeth wedi’u creu a’u cyflwyno gan We Move, prosiect a ariennir gan Blant Mewn Angen sydd dan arweiniad ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc mwyafrif byd-eang. Bwyd blasus o Zahia’s Kitchen, cerddoriaeth fyw o fand tŷ We Move, perfformiad syrcas yr awyr, ac yna grŵfs arbennig o gyfandir Affrica gan Successors of the Mandingue.

We move celebration

Mae gan y gronfa £1miliwn We Move: Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid y nod  o alluogi plant a phobl ifanc Du i ddefnyddio’u llais i fynd i’r afael â phynciau sy’n bwysig iddyn nhw ac i greu newid. Rydym yn gwybod fod plant a phobl ifanc Du yn wynebu llawer o rwystrau yng nghymdeithas Prydain. Mae anghyfartaledd, hiliaeth ac anffafriaeth yn atal plant a phobl ifanc Du rhag cael mynediad at gyfleoedd a gwasanaethu tebyg i’r rai sydd ar gael i’w cymheiriaid a chymryd rhan mewn gweithgaredd cymdeithasol, diwylliannol, addysg ac economegol.

Mae’r prosiect yn ceisio cyflawni allbynnau cadarnhaol i bobl ifanc mwyafrif byd-eang trwy Gronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid ac i Blant Mewn Angen i ddysgu am beth mae Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid yn ei olygu i blant a phobl ifanc Du. Byddant yn rhannu’r dysgu hyn gyda’r sector.

Rydym yn eich gwahodd i ddod i rannu yn y dathliad gorfoleddus hwn a gynhelir yn Theatr Byd Bach ar Orffennaf 14eg am 4:30yp – 9yh. Mae tocynnau’n £5 a rhaid archebu lle. Hefyd, archebwch eich bwyd ymlaen llaw os gwelech yn dda drwy gysylltu â wemove@span-arts.org.uk ar ôl archebu eich tocyn.

Manylion y Digwyddiad

Dyddiad: Dydd Sul Gorffennaf 14 2024

Amser: Drysau’n agor 4:30yp. Dechrau 5yp tan 9yh.

Pris: £5

Lleoliad: Theatr Byd Bach. Theatr Byd Bach, Heol Bath House, Aberteifi, SA43 1JY

Archebu:  https://span-arts.ticketsolve.com/ticketbooth/shows/873662334

Ar gyfer deiliaid tocynnau sydd angen cymorth mynediad i fynychu, rydym yn cynnig tocyn am ddim i’w cydymaith, gofalwr neu gynorthwyydd personol. Cysylltwch â 01834 869323 i archebu eich tocyn gofalwr. Cysylltwch â info@spanarts.org i drafod eich anghenion hygyrchedd.

 

Amserlen:
4.30pm Drws a Bar ar agor

5-6pm Areithiau croeso gan Molara, Ieuenctid We Move yn cyflwyno eu ffilmiau

6pm Gweini bwyd o gegin Byd Bach, gorsaf de a chacennau ac o bosibl plateidiau o fwyd oer blasus o Syria ar bwys y bar. Gofynnir i’r gynulleidfa archebu bwyd trwy gysylltu’n uniongyrchol â Molara ar wemove@span-arts.org.uk

7pm Cerddoriaeth fyw gan fand preswyl We Move ynghyd â pherfformiad syrcas awyr gan Eliza am 7.25pm

7.45pm The Successors of the Mandingue