Ymunwch â’n tîm! Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol - Span Arts
26725
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26725,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Ymunwch â’n tîm! Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol

Rydym yn chwilio am berson angerddol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm deinamig yma yn SPAN.

Oes gennych chi ddiddordeb yn y celfyddydau a marchnata, ac ydych chi’n mwynhau gweithio ochr yn ochr ag unigolion angerddol o’r un anian? Os felly dyma’r swydd i chi!

Yn gyfrifol i: Cyfarwyddwr Celfyddydau Span

Lleoliad: Swyddfa yn Arberth, ond yn gweithio ar draws Sir Benfro

Cyflog: £21,840 FTE (Pro rata £9,360 y flwyddyn yn seiliedig ar 15 awr yr      wythnos

Oriau: Rhan amser 15 awr yr wythnos. Bydd angen peth gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau

Gwyliau: 5.6 wythnos pro rata  yn cynnwys Gwyliau Banc yn ogystal ag unrhyw ddiwrnodau gwaith rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd yn dibynnu ar weithgareddau SPAN

Cytundeb: 37.5 awr (cyfanswm) hyfforddiant trosglwyddo trwy Ebrill 2024, yna cytundeb tymor penodol o fis Mai 2024 tan Fis Mawrth 2025.

Dyddiad cau: 9am, Dydd Mercher 27ain Mawrth

Prif Bwrpas y Swydd

I weithio ochr yn ochr â’r Cynorthwyydd Marchnata a Dylunio Digidol Rhan Amser presennol i wneud cyfraniad cadarnhaol a phwysig i hyrwyddo holl weithgareddau’r Celfyddydau SPAN a chefnogi’r elusen i gyflawni ei thargedau gwerthu tocynnau ac ymgysylltu, cynyddu ac amrywiaethu cynulleidfaoedd a darparu dyletswyddau marchnata o ddydd i ddydd.

I gynorthwyo’r Cyfarwyddwr i adrodd i unrhyw gais i gyllidwyr am gymorth i’n gwaith.

Mae deiliad y swydd yn chwarae rhan hanfodol mewn tîm bach ac yn gweithio mewn cydweithrediad agos â Chyfarwyddwr SPAN a’r tîm ehangach i hyrwyddo gweithgareddau’r elusen.

Lawrlwythwch y pecyn cais yma:

Digital Marketing Assistant (Maternity Cover) Application Pack 2024