Ymunwch â’n tîm! - Span Arts
22678
post-template-default,single,single-post,postid-22678,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Ymunwch â’n tîm!

Celf fel Newid Cymdeithasol yng Nghymru Wledig

CYFARWYDDWR CELFYDDYDAU SPAN

Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau?

Ydych chi eisiau’r cyfle i arwain sefydliad cyffrous a bywiog?

Ydych chi’n feddyliwr creadigol gyda dawn drefniadaethol, dealltwriaeth ariannol a sgiliau da wrth ymdrin â phobl?

Mae Celfyddydau Span, elusen gelfyddydau cymunedol a sefydlwyd ers 30 mlynedd, ac a leolir yn Arberth, Sir Benfro, yn chwilio am gyfarwyddwr newydd i gymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros weinyddu’r sefydliad, ei ddigwyddiadau a’i brosiectau,  o ddydd i ddydd. Yn gweithio gyda chorff ymroddedig o Ymddiriedolwyr, byddwch yn rheoli tîm bach o weithwyr a phrosiectau, gan  sicrhau cynaliadwyedd hir-dymor a rhaglen amrywiol o brosiectau a digwyddiadau byw a digidol yn y celfyddydau.

Swydd ran-amser am 25 awr yr wythnos yw hon. Cyflog hyd at £30,000 y flwyddyn pro rata yn dibynnu ar brofiad.

Am ragor o wybodaeth/pecyn ymgeisio, ewch i’n gwefan  www.span-arts.org.uk <http://www.span-arts.org.uk> neu e-bostiwch  cathyfronfarm@gmail.com <mailto:cathyfronfarm@gmail.com>

Dyddiad cau: Dydd Llun Medi 13eg

Cyfweliadau: Dydd Mawrth Medi 21ain

JOB DESCRIPTION & APPLICANT GUIDANCE NOTES

SPAN ARTS DIRECTOR – JOB APPLICATION FORM