Map Digi Penfro #2 – Arberth - Span Arts
6558
post-template-default,single,single-post,postid-6558,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Map Digi Penfro #2 – Arberth

Rhagfyr 7fed, Celfyddydau Span, Waun y Dref, Arberth 10.00 am-4pm

Bydd Map Digi Penfro , prosiect ‘mapio dwfn’ Sir Benfro yn dychwelyd am ddiwrnod arall o fapio cymunedol ar Ragfyr 7fed  yn Arberth. Dyma gyfle i rannu straeon a gwybodaeth am Arberth gyda’r bwriad o gofnodi gwybodaeth ar fap arlein er mwyn creu ‘map dwfn’ o’r dref a’r cyffiniau.

https://deep-map.azurewebsites.net/

Mae’r term ’map dwfn’ yn cyfeirio at arfer sydd â pherthnasedd arbennig i Sir Benfro. Yn ystod gwanwyn 2002 cerddodd yr artist a chyfarwyddwr theatr Cliff McLucas (1945-2002) Llwybr Arfordir  Sir Benfro ar ei hyd gyda’r bwriad o greu Map Dwfn, yn cyfuno tirluniau gyda chyfryngau eraill yn cynnwys testun, dyddiadur, recordiadau sain a delweddau symudol ar fap aml-haen.

Anogir pawb sy’n mynychu’r diwrnod yn Arberth i ddod ag eitemau megis dogfennau, ffotograffau a gwrthrychau sydd, efallai, yn cynnwys gwybodaeth am Arberth ar hyd yr oesoedd, yn ogystal â nhw eu hunain a straeon sydd ganddynt i’w hadrodd. Mewn paratoad ar gyfer y diwrnod mae Span Digidol wedi sicrhau cymorth aelodau eu Clwb Digi sydd wedi’u hyfforddi mewn technegau recordio digidol, ffotograffiaeth a sut i lwytho deunyddiau i fyny i’r map.

Clwb Digi digital mappers.

Yn ôl maniffesto mapio McLucas “Bydd mapiau dwfn yn dod â’r amatur a’r proffesiynnol, yr artist a’r gwyddonydd, y swyddogol a’r answyddogol, y cenedlaethol a’r lleol i gyd at ei gilydd”. Bydd y tywysydd a storïwr Andrew Dugmore, yn ogystal ag arbenigwyr eraill, yn ymuno â thîm Span Digidol yn eu canolfan yn Arberth er mwyn rhannu eu gwybodaeth a chyfrannu at y map.

Dyma beth oedd gan rhai o gyfrannogwyr gweithdy mapio peilot Span Digidol ar Garn Fawr yn ystod haf 2019 i’w ddweud am y  project:

“Dyna syniad da! Bydd y sir gyfan yn cymryd rhan mewn prosiectau unigol lleol fel ‘dw i’n ei deall hi. Er mwyn mynd i’r afael, mae’n debyg, â lleddfu unigedd mewn cymuned sydd wedi’u hynysu’n barod.”

“Mae hwn yn lle syfrdanol yn barod ond mae’r profiad hwn wedi taflu goleuni pellach arno ac wedi peri i mi barhau i feddwl amdano am amser hir ar ôl f’ymweliad.”

“ Yn fy marn i mae hwn yn syniad gwych. Bydd yn caniatau i bobl weld hanes gwahanol  ardaloedd ar lefel mwy personol ac i ddarganfod mwy am deulu a ffrindiau. Mae hefyd yn hygyrch i bawb.”

Mae Map Digi Penfro’n gweithio gyda John Ewart o gynlllun DATRIS (Digital Assets and Training for Rural Innovative Solutions) PLANED, Alan Cameron Wills, rhaglenydd, a Geraint Skeates- Pencampwr Digidol Span a myfyriwr cyfrifiadureg yng Ngholeg Sir Benfro. Bydd pob un ar gael i helpu cyfrannogwyr yn y gweithdy i lwytho i fyny deunyddiau a gasglwyd trwy ffotograffau digidol, recordiadau sain a ffilmio i’r map.

Datblygwyd Map Digi Penfro drwy  brosiect Span Digidol sydd yn cael ei ariannu gan LEADER a Chyngor Celfyddydau Cymru ac sydd yn archwilio ffyrdd newydd o ddefnyddio technoleg ddigidol men modd creadigol i gynyddu cysylltedd a lleihau unigrwydd ac arwahaniad cymdeithasol.

Bydd y sessiwn yn rhedeg o 10am-4pm

Amserlen y dydd

10yb Cyflwyniad i’r map

11yb Taith Tywys o gwmpas Arberth gyda Storïwr Andrew Dugmore

3yh Cyd-destun Mapio Dwfn cyflwyniad anffurfiol gan Addysgwr Celf Iain Biggs

Archebwch drwy wefan Span lle cyhoeddir manylion llawn yn fuan.

https://span-arts.ticketsolve.com/shows/873613123