Span Arts Coronavirus Statement 17th March 2020 - Span Arts
6859
post-template-default,single,single-post,postid-6859,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Span Arts Coronavirus Statement 17th March 2020

The Span Arts building will be temporarily closed from Tuesday 17 March until further notice.  Span Arts however will remain active and our team will be working from home. How long this needs to last, we don’t know, but we really do hope it contributes to slowing the spread of infection for the benefit of all.

We either have or will be cancelling events in March and April in the first instance and will contact customers as soon as possible to let you know and arrange a refund.

However our project activity remains busy and vital and we are working hard to find alternative and creative ways to provide support, connection and respite for all, especially those most vulnerable.

It has rarely felt as important as it does now to combat isolation and loneliness and help people feel better, happy, and connected in Pembrokeshire.

Keep well and much love from Span Arts.

 

Dydd Mawrth, Mawrth 17eg 2020

Bydd adeilad Celfyddydau Span yn cau dros dro o ddydd Mawrth, Mawrth 17 am gyfnod amhenodol. Er hynny bydd Celfyddydau Span yn parhau i weithredu a bydd ein tîm yn gweithio o’u cartrefi. Allwn ni ddim gwybod pa mor hir bydd angen i hyn barhau ond rydym yn wir obeithio bydd hyn yn cyfrannu at arafu ymlediad haint er budd pawb.

Rydym naill ai wedi, neu ar fin, canslo digwyddiadau yn ystod misoedd Mawrth ac Ebrill a byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid mor fuan â phosibl er mwyn eich hysbysu ac i drefnu ad-daliad.

Fodd bynnag mae’n gweithgaredd prosiect yn parhau’n brysur ac yn hanfodol ac rydym yn gweithio’n galed i ddod o hyd i ffyrdd amgen a chreadigol i ddarparu cefnogaeth, cyswllt a chyfle am seibiant i bawb, yn enwedig y rhai mwyaf bregus.

Anaml iawn y mae wedi ymddangos mor bwysig ag y mae ar hyn o bryd i fynd i’r afael ag unigrwydd a theimlo’n ynysig ac i helpu i bobl deimlo’n well, yn hapus ac wedi eu cysylltu yn Sir Benfro.

Cadwch yn iach a llawer o gariad oddi wrth Celfyddydau Span.

Dymuniadau Gorau.