SPAN Cyrraedd - Span Arts
26341
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26341,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

SPAN Cyrraedd

Cefnogi holl waith SPAN yw ein rhaglen wirfoddoli creadigol newydd, SPAN Cyrraedd.

Dylunio ein rhaglen yn rhoi anghenion y gwirfoddolwyr yn ganolbwynt.

Yn graidd i’r hyn a wnawn, mae ymrwymiad i weithio gyda phobl er budd pobl. Rydym yn ymgysylltu â’n hartistiaid, aelodau o’r gymuned a gwirfoddolwyr i ddiffinio’r gwaith a gyflwynwn. Rydym yn cydweithio â’n gwirfoddolwyr i helpu i ddylunio ein rhaglen o ddigwyddiadau a phrosiectau; mae eich llais yn ein helpu i siapio SPAN Cyrraedd.

Mae SPAN Cyrraedd yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli hyblyg a chreadigol i unigolion ymgysylltu’n gadarnhaol â’u cymuned – gan wella hyder personol, cefnogi gweithgaredd corfforol, ac adeiladu cysylltiadau personol er mwyn gwella eu hiechyd meddyliol a chorfforol.

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan gronfa wirfoddoli WCVA ac wedi’i strwythuro i gefnogi ymgysylltiad y rhai sydd difreintiedig ar hyn o bryd yn y celfyddydau yn y rhanbarth.

Mae cymunedau trawsffurfiol pobl o liw, siaradwyr Cymraeg, pobl ifanc, pobl LGBTQ+, a phobl anabl a/neu neuroddwysg yn rhan hanfodol o’n cymuned. Fodd bynnag, nid yw’r cymunedau hyn ar hyn o bryd yn weladwy, yn cael eu cefnogi, na’u dathlu fel y dylent eu bod o fewn hunaniaeth y gymuned ehangach. I ddechrau mynd i’r afael â hyn, mae SPAN yn gobeithio cefnogi creu modelau rôl gwirfoddol gweledol o’r cymunedau trawsffurfiol hyn o hunaniaeth.

Gyda’ch cymorth fel gwirfoddolwr, gallwn greu rhaglen fywiog a hygyrch o weithgareddau creadigol ledled Sir Benfro, gan gynnig cyfleoedd i bobl ddysgu sgiliau newydd, ymgysylltu’n gorfforol, a mynegi eu hunain mewn modd creadigol.

I gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli gyda SPAN, neu i gymryd rhan, cliciwch yma i ymweld â’n tudalen Wirfoddoli.

I gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli gyda SPAN, neu i gymryd rhan, cliciwch yma i ymweld â’n tudalen Wirfoddoli.